Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Назва:
ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,33 KB
Завантажень:
175
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Виникнення та еволюція економічної науки. Об'єкт економічної науки та її предмет. Структура предмета як єдність політекономії, макроекономіки, мікроекономіки та міжнародної економіки.
Економічні категорії та закони. Особливості механізму , функціональ-ного використання економічних законів на мікро- та макрорівнях, у світогоcпо-дарському середовищі.
Методи пізнання економічних процесів. Загальнонаукові методи. Спе-ціальні методи.
Функції економічної науки: теоретико-пізнавальна, практична, вихов-на.
Роль економічної науки у здійсненні суспільно-політичних процесів.
ТЕЗИ ДО ЛЕКЦІЇ
"Економіка" (грец.) - мистецтво ведення домашнього господарства. Вперше цей термін ввів в обіг Аристотель (III ст. до н.е.). Він розділив науку про багатство на економіку і хримастику. Перша вивчає виробництво \ благ для задоволення потреб людей, друга - накопичення грошей.
Економіка як наука про суть економічних знань почала формуватися тільки в ХVII-ХVIII ст., з розвитком капіталістичних відносин.
Термін "політекономія" ввів у 1615 р. французький економіст Антуан Монкрет'єн в праці "Трактат політичної економії".
Політекономія (гр.) походить від "політикос" - суспільний, державний і "ойкономія" - управління домашнім господарством.
Етапи становлення політекономії.
1-й етап.
Вчення меркантилістів - ХVІ-ХVІІ ст. (Західна Європа). Засновники Т.Мен (Англія), А.Монкрет'єн (Франція), Серра (Італія).
Об'єкт досліджень: обіг, зовнішня торгівля.
Недоліки вчення меркантилістів:
1. описовий характер обігу;
2. відсутність наукової системи;
3. нехтування дослідженнями процесу виробництва.
II-й етап.
Класична буржуазна політекономія - XVIII ст.
Засновники: Вільям Петті (1623-1687) (Англія); Франсуа Кене (1694-. 1774) (Франція).
Класики буржуазної політекономії питання про багатство пов'язували не тільки з обігом, а, насамперед, з виробництвом, де створюються матері-альні цінності.
Вищим досягненням англійської класичної школи стали праці Адама Сміта (1723-1790) і Давіда Рікардо (1772-1823). Вони дослідили виробницт-во і обіг, спробували розкрити суть товарно-грошових відносин, науково обгрунтували походження прибутку, започаткували теорію трудової вартос-ті, але не змогли досконало розкрити суті економічної системи суспільства.
ІІІ-й етап.
Марксистський напрямок політекономії.
Засновники: Карл Маркс (1818-1883) та Фрідріх Енгельс (1820-1895) поставили на науковий грунт соціалістичну ідею; для пізнання економічних процесів застосували метод матеріалістичної діалектики, становлення ново-го суспільства пов'язали з вищим розвитком матеріального виробництва, демократії й особистості.
К.Маркс створив струнку наукову теорію вартості й додаткової варто-сті. Класики марксизму розробили загально-теоретичну модель суспільного розвитку, розкривши суть експлуатації людини людиною.
ІV-й етап.
Сучасна економічна теорія надзвичайно різноманітна.
Провідні напрями:
Неокласицизм - Джон Кларк (США), Альфред Маршал (Англія) - роз-виває основні ідеї класичної буржуазної політекономії.
Неокейнсіанство — Джон Кейнс (Англія) розвиває концепції державно-монополістичного регулювання економіки.
Неокласичний синтез (Поль Самуельсон - США) поєднує ідеї неокла-сицизму та кейнсіанства щодо розвитку економічної системи суспільства, наголошуючи на єднанні державного регулювання і ринкового саморегулю-. вання в цьому процесі.
Об'єктом економічної теорії є економіка в цілому - на мікро-, макро-ї глобальному рівнях.
Мікрорівень економіки починається з сім'ї; фірма (підприємство) є його основною ланкою.
Макрорівень охоплює господарство цілої країни, а глобальний - міждержавні економічні об'єднання та всесвітнє господарство.
Предметом економтеорії є виробничі відносини, які складаються з економічних та загальних організаційно-економічних відносин.
Соціально-економічні відносини - це ті відносини, які виникають між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріаль-них і духовних благ, їхню основу становлять відносини власності на засоби виробництва і виготовлений продукт.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Інше на тему: ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок