Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Податковий практикум

Податковий практикум

Назва:
Податковий практикум
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
6,15 KB
Завантажень:
114
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Податковий практикум


Варіант 5.
Законодавчі та нормативні акти, які регулюють справляння податків: порядок прийняття і скасування.
Об'єктивний характер податкових відносин проявляється також у тому, що вони виражають властивості й закономірності, притаманні фінансам узагалі, і перебувають у тісному взаємозв'язку з іншими фінансовими категоріями — державним кредитом, державним боргом, дефіцитом бюджету тощо. Податко-вий процес — це об'єктивне суспільне явище, а тому все, що пов'язане з фун-кціонуванням податків, має бути науково обгрунтоване на підставі об'єктивних економічних законів.
Податковий процес має кілька етапів і починається з розробки загальної концепції оподаткування, визначення принципів податкової політики, встанов-лення сукупності податків і зборів (обов'язкових платежів), тобто складу подат-кової системи, а також функцій, прав та обов'язків платників податків і органів податкової служби. Далі законодавчо регламентується справляння кожного податку через прийняття окремих законів, які в узагальненому вигляді визначають об’єкт оподаткування, платників податку, ставки, пільги, методики обчислення, порядок і форми розрахунків із бюджетом. Для чіткішої організації і деталізації справляння податків ДПА України у межах чинного законодавства розробляє і подає нормативно-методичні документи, які конкретизують порядок обчислення, сплати і контролю за окремими податками, а також порядок оформлення податкової звітності. Форми податкових розрахунків, звітів, декларацій, пов'яза-них з обчисленням і сплатою податкових платежів, декларацій про валютні цін-ності, реєстраційних документів платників податків, повідомлень про відкриття і закриття банківських рахунків, а також форми звітів про діяльність органів по-даткової служби затверджує ДПА України. Ця ж структура організовує роботу податкової служби і визначає її основні напрями, форми і методи.
Правотворчий процес — система взаємозалежних процедур (стадій) при ухваленні, зміні як законів, так і підзаконних актів. Стадії правотворчого процесу, у свою чергу, можуть бути розби-ті на ряд етапів.
Кожний вид нормативно-правових актів пов'язаний із компе-тенцією державних органів певного рівня, а тому підготовка, роз-гляд і ухвалення кожного виду актів в ієрархії актів мають специ-фічні ознаки. Ступінь складності правотворчого процесу визна-чається тим, які нормативно-правові акти ухвалюються — закони Верховної Ради, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів, рішення органів місцевого самоврядування та ін.
Стадії правотворення і правотворчого процесу:
1. Передпроектна стадія—
формування юридичного мотиву про необхідність внесення змін до чинної системи норм права — відбувається на рівні пра-восвідомості в результаті виявлення волі народу (колективу), об'єктивно зумовленої потребами його соціального життя;—
правотворна ініціатива — обґрун-тування юридичної значущості правової регламентації — видання нормативно-правового акта.
Цей етап правотворення характеризується дією об'єктивних чинників і становить підготовчу стадію правотворчості;
2. Проектна стадія—
ухвалення рішення про підготовку проекту нормативно-пра-вового акта;—
розробка концепції проекту нормативно-правового акта і підготовка його тексту (або доробка проекту, внесеного в по-рядку правотворчої ініціативи), тобто юридичне формулювання волі народу (колективу) у вигляді норм права.
Проекти указів Президента, постанов уряду зазвичай готу-ються відповідними міністерствами і відомствами або на підста-ві плану попередніх робіт, або за разовим дорученням Президента, керівництва уряду. Такі проекти можуть бути підготовлені в апа-раті Президента і уряду.
Щоб забезпечити кваліфіковане, складання проекту, перед-бачається участь спеціалістів у відповідно до відомчого (галузе-вого) принципу, згідно з яким складання початкових проектів здійснюється тими органами і організаціями, профілю діяльно-сті яких вони відповідають.
До підготовки проектів нормативно-правових актів (головним чином, законів) залучаються партії, профспілки та інші громад-ські об'єднання;
- попередній розгляд проекту нормативно-правового акта правотворчим органом.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Інше на тему: Податковий практикум

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок