Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Ефект заміщення і ефект доходу . Товар Гіф фена. Криві “доход - споживання” і криві Енгеля, їх івикористання. Криві “ціна - споживання” і виведення кривої попиту.

Ефект заміщення і ефект доходу . Товар Гіф фена. Криві “доход - споживання” і криві Енгеля, їх івикористання. Криві “ціна - споживання” і виведення кривої попиту.

Назва:
Ефект заміщення і ефект доходу . Товар Гіф фена. Криві “доход - споживання” і криві Енгеля, їх івикористання. Криві “ціна - споживання” і виведення кривої попиту.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
6,28 KB
Завантажень:
404
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Тема: Ефект заміщення і ефект доходу . Товар Гіф фена. Криві “доход - споживання” і криві Енгеля, їх івикористання. Криві “ціна - споживання” і виведення кривої попиту.


1. Криві "доход—споживання". Криві та закони Енгеля
Якщо ввести в модель споживацького вибору по-ложення про вибір між даним товаром та всіма інши-ми товарами, то це передусім позначиться на уявлен-ні про структуру витрат бюджету. У цьому випадку розширене бюджетне обмеження матиме такий вигляд:
(1)
Дещо інакше за цих умов буде тлумачитися й лінія бюджетних обмежень. Тепер на графіку, з од-ною боку, буде кількість товару X, яку може придбати споживач, виходячи з його доходу, а з іншого — витрати в грошовій формі на придбання всіх інших товарів (рис. 1). Точка перетину бюджетної лінії з віссю Y відповідатиме загальному рівню доходу споживача.
Нахил цієї лінії буде постійним (оскільки вона пряма) і дорівнюватиме тангенсу кута а:
(2)
Можна також побудувати криву байдужості для споживача з урахуванням нових припущень (рис. 2), Звертаємо увагу на те, що у цьому випадку цін-ність усіх інших товарів для споживача набуває гро-шового виразу.
 
Рис. 1. Лінія розширеного бюджетного обмеження


Рис. 2. Крива байдужості при виборі товару X з усієї маси товарів
Якщо припустити, що гранична корисність гро-шей для споживача залишається незмінною, то гра-нична норма заміщення у кожній точці кривої бай-дужості буде дорівнювати граничній корисності това-ру X, вираженій у грошовій формі (MUх). Тому нахил кривої байдужості збігатиметься з нахилом лінії бю-джетних обмежень у тій точці, де гранична корис-ність товару X, виражена у грошах, збігатиметься з ціною товару X. Інакше кажучи, рівновага споживача досягається за умови рівності цінності товару для нього та витрат на його придбання:
MUX = Рхи.(3)
За менших обсягів закупок гранична корисність товару буде більша, ніж ціна, що спонукає до збільшення кількості товару X. Якщо закупки виявляться більши-ми, ніж рівноважний обсяг, то ціна товару перевищить його корисність, що підштовхуватиме споживача до зменшення закупок. Рівновага буде тоді, коли гранич-на корисність, як максимальна сума грошей, від якої споживач хотів би відмовитися задля отримання до-даткової одиниці товару, зрівняється з його ціною.
Рішення споживача про придбання товару X у пев-них обсягах залежить не тільки від його уподобань та переваг, в й від рівня доходу. Якщо на графіку, де показані точки рівноваги споживача при різних рів-нях його доходу, провести лінію, що проходить через ці точки, то отримаємо праву "доход—споживання" (рис. 3). Ця крива показує, як кількість товару X, що споживається за певний час, змінюватиметься за-лежно від зміни доходу і тільки доходу.
Характер кривої "доход—споживання" буде зале-жати від оцінки товару споживачем. Нормальні то-вари — це такі товари, які людина споживає у біль-шій кількості, коли зростає її доход. Неякісні това-ри - це такі товари, споживання яких зменшується за умови зростання доходу споживача. Слід зазначи-ти, що належність товару до групи нормальних чи не-якісних залежить не стільки від його специфічних вла-стивостей, скільки від сприйняття цього товару спожи-вачем. Те, що для одного споживача буде нормальним товаром, інший оцінюватиме його як неякісний.
Крім того, оцінка товару змінюється залежно від доходів споживача. Так, при певному рівні доходу поїзд-ка до іншого міста на власному автомобілі буде сприй-матися як нормальний товар, і кількість таких поїздок збільшуватиметься із збільшенням доходів споживача. Проте, коли доходи зростуть до певного рівня, спожи-вач сприйматиме кількагодинну поїздку як неякісну, віддаватиме перевагу перельоту літаком, а тому поїздка на власному автомобілі перетвориться у неякісний товар.
Qx
Рис..3. Крива "доход—споживання"
Таким чином, для нормальних товарів крива "доход—споживання" матиме зростаючий характер, для неякісних — спадний.
Разом з тим, є група товарів, яка не належить ні до нормальних, ні до неякісних.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Інше на тему: Ефект заміщення і ефект доходу . Товар Гіф фена. Криві “доход - споживання” і криві Енгеля, їх івикористання. Криві “ціна - споживання” і виведення кривої попиту.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок