Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> МІСЦЕВЕ САМОУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

МІСЦЕВЕ САМОУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Назва:
МІСЦЕВЕ САМОУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
6,28 KB
Завантажень:
260
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Контрольна робота
на тему:
“МІСЦЕВЕ САМОУПРАВЛІННЯ
В УКРАЇНІ”


План
Поняття і принципи місцевого самоврядування.
Система місцевого самоврядування.
Компетенція органів місцевого самоуправління
Використана література


1. Поняття і принципи місцевого самоврядування.
Поняття місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою
право та реальна здатність територіальної громади - жителів села
чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох
сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів
та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання
місцевого значення в межах Конституції і законів України.
Місцеве самоврядування здійснюється територіальними
громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські,
селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні
та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних
громад сіл, селищ, міст.
Місцеве самоврядування як засада конституційного ладу виступає одним із найважливіших принципів органі-зації і функціонування влади в суспільстві й державі та є необхідним атрибутом будь-якого демократичного ладу. У ст. 2 Європейської Хартії місцевого самоврядування про-голошується: «Принцип місцевого самоврядування повинен бути визнаний у законодавстві країни і, по можливості, у конституції країни».
Вперше в Україні принцип визнання місцевого само-врядування на конституційному рівні було закріплено ще в Конституції гетьмана П. Орлі.ка - 1710 р., а пізніше в Кон-ституції УНР 1918 р., положення яких так і не були реалі-зовані. За радянських часів цей принцип рішуче заперечу-вався, він суперечив централізованому характеру радянсь-кої держави.
Конституція України 1996 р., у повній відповідності до вимог Європейської Хартії (поряд з такими фундаменталь-ними принципами, як народовладдя, суверенітет і незалеж-ність України, поділу державної влади тощо), в окремій статті фіксує принцип визнання та гарантованості місцевого самоврядування.
Визнання місцевого самоврядування як засади консти-туційного ладу означає встановлення демократичної децентралізованої системи управління, яка базується на само-стійності територіальних громад, органів місцевого само-врядування при вирішенні всіх питань місцевого значення.
Основні принципи місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:
народовладдя;
законності;
гласності;
колегіальності;
поєднання місцевих і державних інтересів;
виборності;
правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим таіншими законами;
підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;
державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
судового захисту прав місцевого самоврядування.
2. Система місцевого самоврядування
Система місцевого самоврядування включає:
територіальну громаду;
сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голову;
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;
органи самоорганізації населення.
У містах з районним поділом за рішенням територіальної
громади міста або міської ради відповідно до цього Закону можуть
утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють
свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і
головою її виконавчого комітету.
За обсягом правоздатності та дієздатності своїх членів територіальна громада є неоднорідною - її складають жи-телі села, селища, міста, які мають різний правовий статус (громадяни України, іноземці, особи без громадянства). Члени міської громади - громадяни України, які досягли 18 річного віку та не визнані судом недієздатними - є ак-тивними суб'єктами міського самоврядування. Вони ма-ють право обирати органи і посадових осіб місцевого само-врядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, бра-ти участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуватися іншими передбаче-ними Конституцією України, законами України та статута-ми територіальних громад правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Інше на тему: МІСЦЕВЕ САМОУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок