Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Зразки тестових завдань для вступників за програмою спеціаліста зі спеціальності “Фінанси”

Зразки тестових завдань для вступників за програмою спеціаліста зі спеціальності “Фінанси”

Назва:
Зразки тестових завдань для вступників за програмою спеціаліста зі спеціальності “Фінанси”
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
3,01 KB
Завантажень:
82
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Зразки тестових завдань для вступників за програмою спеціаліста зі спеціальності “Фінанси”
І. Гроші та кредит
1. За правовим статутом розрізняють біржі:
а) організовані як акціонерні товариства;
б) засновані державою як публічно-правові інститути;
в) а) + б);
г) правильної відповіді немає.
2. Форми кредитних грошей:
а) казначейські білети, банківські білети, векселі, чеки;
в) готівкові, депозитні, електронні;
б) векселі, банкноти, чеки;
г) правильної відповіді немає.
ІІ. Державні фінанси
1. Банківська система управління складається з:
а) Національного банку України;
б) інших кредитних установ різних форм власності;
в) ____________________________________.
Вкажіть третій елемент банківської системи України.
2. Собівартість продукції це:
а) поточні витрати підприємства на її виробництво та реалізацію, виражені в грошовій формі;
б) сума витрат на оплату праці;
в) сума витрат на здійснення технологічного процесу.
ІІІ. Фінанси підприємств
1. Назвіть об’єкт оподаткування за обчислення ак-циз-ного збору на основі використання відсоткової ставки.
а) собівартість продукції;
б) ціна виробника + ПДВ;
в) ціна виробника (оптова ціна);
г) ціна виробника + акцизний збір + ПДВ;
д) ціна виробника + акцизний збір.
2. Об’єктом для визначення відрахувань на обов’яз-ко-ве державне пенсійне страхування є...
а) балансовий прибуток підприємства;
б) сума нарахованих дивідендів;
в) витрати на оплату праці, які оподатковуються при-бут-ко-вим податком;
г) фонд споживання;
д) основна і додаткова заробітна плата.
ІV. Інвестування
1. Як інвестиція, що здійснюється підприємством, може розглядатися ситуація, коли:
а) підприємство одержало позику;
б) підприємство отримало внесок до свого статутного фон-ду від нового учасника;
в) підприємство виступило як засновник іншого підпри-ємства, зробивши свій внесок до його статутного фонду;
г) усі наведені ситуації можуть вважатись інвестуванням.
2. Можливість втрати розрахованого валового до-хо-ду після реалізації проекту є критерієм:
а) катастрофічного ризику;
в) критичного ризику;
б) припустимого ризику;
г) правильної відповіді немає.
V. Страхування
1. Економічна природа страхування виявляється:
а) у формуванні страховиком страхових фондів за раху-нок внесків страхувальників, які застосовуються для виробни-цтва страхових відшкодувань при настанні страхового випадку;
б) у грошовому відшкодуванні збитків, що виникли вна-слі-док непередбачених або передчуваних подій;
в) у розподіленні втрат від збитків між потерпілими стра-хо-виками і винуватцями збитків на правовій основі;
г) у захисті від запланованих збитків.
2. Види страхування:
а) страхування може бути добровільне й обов’язкове;
б) особисте, майнове, відповідальності, перестрахуван-ня, обов’язкові види страхування, якщо проведення їх не перед-бачено актами законодавства.
в) правильної відповіді немає;
г) страховий тариф, страховий платіж;
д) страхове поле, страховий портфель.
VІ. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
1. В яких формах може проводитися фінансове за-без-печення витрат:
а) самофінансування і держфінансування;
б) держфінансування і кредитування;
в) самофінансування і кредитування;
г) правильної відповіді немає.
2. Суть безготівкових розрахунків полягає у тому, що:
а) платіж здійснюється за місцезнаходженням рахунка плат-ника на основі оформлених ним розрахункових документів;
б) платежі відбуваються шляхом проведення відповідних записів за рахунками учасників розрахунків;
в) існують значні обмеження щодо функціонування грошей;
г) правильної відповіді немає.
VІІ. Фінансовий ринок
1. Фондова біржа виконує три основні функції:
а) посередницьку;
б) індикативну;
в) регулятивну;
г) правильної відповіді немає.
2. За якими акціями сплачується дивіденд?
а) з акцій, що належать громадянам.
б) з усіх акцій, які випущені у обіг і знаходяться на балансі акціонерного товариства.
в) з усіх акцій, випущених і не випущених в обіг.
г) з акцій, які належать акціонерам, не випущених в обіг і що знаходяться на балансі акціонерного товариства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Інше на тему: Зразки тестових завдань для вступників за програмою спеціаліста зі спеціальності “Фінанси”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок