Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Сутність і види міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Умови й особливості розвитку міжнародного бізнесу в Україні.

Сутність і види міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Умови й особливості розвитку міжнародного бізнесу в Україні.

Назва:
Сутність і види міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Умови й особливості розвитку міжнародного бізнесу в Україні.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
22,07 KB
Завантажень:
118
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Контрольна робота
Сутність і види міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Умови й особливості розвитку міжнародного бізнесу в Україні.


Зміст
Сутність і види міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних міграційних процесів.
Умови й особливості розвитку міжнародного бізнесу в Україні.
Список використаної літератури


Сутність і види міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних міграційних процесів.
Однією з необхідних умов ефективного функціонування рин-кової економіки є мобільність факторів виробництва, їхня здатність переходити з галузі в галузь у пошуках вищого рівня доходу. Різні фактори виробництва характеризуються різним ступенем мобільності і від нульової (земля, природні ресурси) до дуже високої (капітал). При розгляді теорії міжнародної торгівлі ми припускали, що об'єктом експорту-імпорту є лише товари і деякі послуги, у той час як фактори виробництва пе-реміщуються усередині країни, впливаючи на розподіл доходів, але не можуть експортуватися чи імпортуватися. У цих умовах, відповідно до теорії Хекшера-Оліна, пересування товарів з країни в країну компенсує низьку мобільність факторів вироб-ництва в масштабах світового господарства. Однак у міру розвит-ку світогосподарських зв'язків росте і ступінь міжнародної мобільності факторів виробництва — підсилюється міграція ро-бочої сили з країни в країну, формуються потужні потоки корот-кострокового і довгострокового капіталу, активно розвивається міжнародна передача технологій і т.д.
Важливо підкреслити, що міжнародна мобільність факторів виробництва, як правило, штучно обмежується державою, яка піддає її більш жорстким обмеженням, ніж торгівлю товарами і послугами. Це пояснюється тим, що переміщення факторів ви-робництва з країни в країну часто породжує не тільки економічні, а й значні політичні і соціальні проблеми.
Поширення продуктивних сил — об'єктивний процес неза-лежно від того, розвивається він стихійно чи регулюється держа-вою. Але історично за ним закріпилися два терміни: міграція — для стихійного або непрямого керованого процесу і переселен-ня — для організованого процесу.
Під міграцією населення розуміють зміну постійного місця проживання між різними адміністративними одиницями.
У залежності від тривалості переміщення класифікуються та-ким чином (рис. 1). Зміна місця;розташування індивіда можна аналізувати як що-до місця початку руху, так і щодо місця його завершення. Це ста-новить основу розподілу міграцій на еміграцію та імміграцію. У вітчизняній науці ці терміни стосуються тільки таких перемі-щень, які пов'язані з перетинанням державного кордону. У євро-пейських країнах вони стосуються й міжрайонних переселень.
Урахування у класифікації міграцій елементів кордонів призве-ло до розподілу на локальні — зміну місця проживання в межах однієї територіальної одиниці; внутрішні - у межах держави; закор-донні міграції. Якщо пункти початку і кінця міграції знаходяться по-за досліджуваною територією, а траса міграції її перетинає, то має місце транзитна міграція. Територія, обумовлена безліччю пар пунк-тів, між якими відбуваються міграції, називається полем міграції.
Як індивідуальні, так і групові міграції є формою задоволення потреб, реалізація яких вимагає зміни місця проживання. Незва-жаючи нате, що в деяких міграціях важливу роль може відіграва-ти випадковий фактор, вони, як масові явища, підкоряються пев-ним закономірностям. Міграції відображаюсь історію розвитку суспільства і прагнення окремих осіб, які сформувалися в кон-кретних соціально-політичних і економічних умовах.
Сукупність явищ і подій, під впливом яких виникають і про-тікають переміщення, визначаються як фактори міграції. Факто-ри, які служать пульсом прийняття самого рішення про міграцію, називаються стимулами міграції.
Серед найважливіших спонукальних мотивів і причин міжна-родної міграції трудових ресурсів знаходяться різні фактори еко-номічного і неекономічного характеру.
До причин економічного характеру слід віднести такі: 1) роз-біжності в рівні економічного і, зокрема, промислового розвитку окремих країн.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Інше на тему: Сутність і види міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Умови й особливості розвитку міжнародного бізнесу в Україні.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок