Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Документ, як інформаційний ресурс сучасного суспільства

Документ, як інформаційний ресурс сучасного суспільства

Назва:
Документ, як інформаційний ресурс сучасного суспільства
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
6,70 KB
Завантажень:
109
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Лабораторна робота
на тему:
“Документ, як інформаційний ресурс сучасного суспільства”


1. Мета роботи
Ознайомитись з базовими поняттями прийняття інформаційних рішень в системі міжнародних відносин. Оволодіти навичками аналізу документів.
2. Порядок виконання роботи
1. Попереднє опрацювання теоретичного матеріалу.
2. Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.
3. Опрацювання типового навчального завдання.
4. Виконання індивідуального завдання.
5. Оформлення звіту.
6. Захист роботи.
3. Короткі теоретичні відомості
3.1.Загальна класифікація інформації
Для соціальних систем: інформація - це деяка послідовність повідомлень, знань, що актуалізуються (можуть бути одержана, передана, перетворена та ін.) за допомогою деяких знаків (символ, образ, жест, звук та ін.). Це збільшення, розвиток, актуалізація знань, що виникає в процесі цілеспрямованої інтелектуальної діяльності людини.
Повідомлення - форма прояву чи актуалізації (передачі) інформації. Інформація завжди має носій, актуалізація інформації завжди зв'язана зі зміною носія.
При дослідженні систем інформацію можна класифікувати:
По відношенню системи до навколишнього середовища:
вхідна;
вихідна;
внутрішня.
По відношенню до кінцевого результату:
початкова;
проміжна;
результуюча.
По реакції на актуалізацію:
постійна;
перемінна;
змішана.
По режимах (структурі) актуалізації:
послідовному;
паралельному;
послідовно-паралельному.
По загальних ознаках:
по стадії використання (первинна, вторинна);
по повноті (надлишкова, достатня, недостатня);
відносно цілі системи (синтаксична, семантична, прагматична);
відносно елементів системи (статична, динамічна);
відносно структури системи (структурна, відносна);
відносно керування системою (керуюча, перетворююча, змішана);
відносно території (федеральна, регіональна, місцева, особиста та ін.);
по доступу (відкрита чи загальнодоступна, закрита чи конфіденційна, змішана);
по предметній області, по характеру використання (статистична, комерційна, нормативна, довідкова, наукова, навчальна, методична і т.п., змішана).
3.2.Базові поняття прийняття інформаційних рішень
До групи основних понять, необхідних при розгляді питань прийняття інформаційних рішень, варто віднести наступні:
факт;
знання;
відомості;
дані;
інформація;
інформаційний ресурс.
Необхідність уточнення цих понять визначається тим, що в різних термінологічних посібниках вони визначені по-різному і, крім цього, між ними задані суперечливі зв'язки.
Факт (factum-зроблене) - дійсна, цілком реальна подія, явище; те, що дійсно відбулося. Факти як об'єктивні події не істини і не помилкові; вони існують чи не існують.
Знання - духовна діяльність, відображення об'єктивної дійсності, що розглядається з погляду не процесу, а результату.
Відомості - це знання конкретної людини чи групи людей, що не мають повного узгодження з загальноприйнятими на даному етапі теоріями.
Дані - інформація, що зберігається в базах даних і обробляється прикладними програмами, чи інформація, представлена у виді послідовності символів і призначена для певної обробки інтерпретатором. Дані включають тільки ту частину знань, що формалізовані в такому ступені, що над ними можуть здійснюватися процедури формалізованої обробки.
Незважаючи на усе більш широке використання поняття "інформаційний ресурс", у даний час відсутнє його загальноприйняте визначення, що робить проблематичним розробку ефективної політики будь-якого рівня (міжнародного, національного, регіонального, республіканського і галузевого) по створенню інформаційних ресурсів і їхньої промислової експлуатації в інтересах науки, техніки, виробництва і керування.
Ресурси - елементи економічного потенціалу, які є у суспільства і які, при необхідності, можуть бути використані для досягнення конкретних цілей господарського і соціального розвитку.
У рамках програмно-цільового підходу інформація розглядається як один з видів ресурсів при реалізації цільових програм поряд з робочою силою, матеріалами, енергією, коштами і т.д. Інформація розглядається як один з видів ресурсів, що використовує суспільство.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Інше на тему: Документ, як інформаційний ресурс сучасного суспільства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок