Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Суб’єкти та об’єкти інвестицій

Суб’єкти та об’єкти інвестицій

Назва:
Суб’єкти та об’єкти інвестицій
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
16,59 KB
Завантажень:
233
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Контрольна робота
з підприємництва


1. Основні види (форми) інвестицій,
їх характеристика і приклади
Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснювати фінан-сове інвестування у таких формах:
1) вкладення капіталу до статутних фондів спільних підпри-ємств;
2) вкладення капіталу у прибуткові види грошових інструментів;
3) вкладення капіталу у прибуткові види фондових інструментів.
Інвестиціями у виробничі фонди (реальними інвестиціями) виступають вкладення капіталу у засоби виробництва, а також інвестиції, спрямовані на приріст матеріально-технічних запасів. Існують такі види реальних інвестицій:*
інвестиції оновлення, що здійснюються за рахунок коштів фонду відтворення засобів праці, що були спожиті у виробничо-му циклі;*
інвестиції розширення, або чисті інвестиції, які здійснюють-ся за рахунок частини національного доходу або за рахунок фон-ду чистого нагромадження.
Інвестиції оновлення разом з інвестиціями розширення явля-ють собою валові інвестиції.
Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції у таких формах:
пайова участь іноземних інвесторів у підприємствах України;
створення підприємств, які повністю належать іноземним інвесторам;
придбання діючих підприємств;
придбання рухомого і нерухомого майна (земельні ділянки, будинки, обладнання, транспорт та ін.)
В цілому потрібно відзначити, що в Україні спостерігається поступове становлення ринкових організаційних структур. Сфо-рмовані та діють нові інституції, які регулюють або забезпечують зовнішньоекономічну діяльність, формується мережа фірм та ор-ганізацій, які надають методичну, консультаційну та практичну допомогу веденню міжнародного бізнесу на території України.
Довгострокові фінансові інвестиції - це інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент, фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандарта-ми) обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, інші фінансові інвестиції.
Поточні фінансові інвестиції — фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентом грошових коштів).
Інвестиціями у виробничі фонди (реальними інвестиціями) виступають вкладення капіталу у засоби виробництва, а також інвестиції, спрямовані на приріст матеріально-технічних запасів. Існують такі види реальних інвестицій:*
інвестиції оновлення, що здійснюються за рахунок коштів фонду відтворення засобів праці, що були спожиті у виробничо-му циклі;*
інвестиції розширення, або чисті інвестиції, які здійснюють-ся за рахунок частини національного доходу або за рахунок фон-ду чистого нагромадження.
Інвестиції оновлення разом з інвестиціями розширення явля-ють собою валові інвестиції.
У міжнародній практиці застосовують такі показники, що характеризують інвестиції у виробничі фонди:
1) обсяг інвестицій, тобто вартісний вираз капіталу, що вкла-дається;
2) норма інвестицій — відношення обсягу інвестицій до вало-вого національного продукту (ВНП) чи валового внутрішнього продукту (ВВП). ВНП являє собою сукупну вартість вироблених товарів і наданих послуг як у межах країни, так і за її межами, а ВВП — сукупну вартість вироблених товарів і наданих послуг у межах країни;
3) коефіцієнт приросту капіталоємності характеризує ефек-тивність інвестицій та ефективність нагромадження. Показник визначається як відношення валових інвестицій в основний капі-тал до приросту ВНП за той же період;
4) нагромадження — використання частини національного доходу на розширене відтворення. Являє собою приріст основних фондів, матеріально-технічних запасів, невиробничих фондів, а отже, збільшення обсягів виробництва продукції та послуг.
У країнах з ринковою економікою значення наведених показ-ників відрізняється залежно від рівня розвитку країни, стану її економіки у поточний період.
Згідно із Законом України «Про інвестиційну діяльність» ін-вестиції, спрямовані у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів, здійснюються у формі капіта-ловкладень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Інше на тему: Суб’єкти та об’єкти інвестицій

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок