Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> інша робота на тему: Мета і завдання виробничої діяльності і шляхи її реалізації

Мета і завдання виробничої діяльності і шляхи її реалізації / сторінка 3

Назва:
Мета і завдання виробничої діяльності і шляхи її реалізації
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
6,70 KB
Завантажень:
47
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 

Є такі види планування:
1. перспективне (середньострокове – 2-5 років (питання забезпечення підприємства сировиною, матеріалами, водою, плати за енергію) і довгострокове – 5-15 років і більше (питання придбання устаткування та його використання, кадрова політика, визначення асортименту продукції і ринків збуту);
2. поточне (до одного року).
3. оперативне (передбачає детальну розробку планів підприємства, його підрозділів – цехів, дільниць – на короткі проміжки часу: місяць, декаду, зміну, добу. Воно передбачає 2 етапи:
календарне планування: розробка планів і графіків випуску продукції
оперативне регулювання (диспетчерські відділи слідкують і фіксують виконання календарних планів).
Бізнес-план є важливим документом з обґрунтування дій, які забезпечують досягнення мети фінансово-економічної діяльності. Його призначення – допомогти підприємцям в оцінці своїх можливостей, визначитися щодо місткості і перспектив майбутнього ринку, оцінити необхідні витрати і порівняти їх із цінами реалізації продукції для визначення прибутковості справи, переконати інвесторів у привабливості і конкурентоспроможності обраної діяльності, виявити можливі труднощі в діяльності підприємства, встановити контакти із зовнішнім середовищем підприємства тощо.
Бізнес-план повинен бути простим, зрозумілим і доступним для користування. Його структура і зміст не регламентовані. Він може мати різну кількість розділів. Оптимальним за структурою і змістом вважається бізнес-план, який містить такі розділи:
1. Мета і завдання підприємницького проекту.
2. Основні параметри і показники бізнес-плану (строки реалізації проекту, витрати, ефективність і результативність, обсяг виробництва і реалізації продукції, виручка, власні і позичкові кошти, прибуток, рентабельність, якість продукції, строк окупності капітальних вкладень, рівень ризику, гарантії запланованого результату тощо).
3. Характеристика діяльності підприємства (дані про продукцію, послуги, споживачів, регіон, групи населення, організації, які є покупцями, прогнозні ціни на продукцію із врахуванням інфляції).
4. Аналіз і оцінка кон’юнктури ринку збуту, попиту, обсягу продажу.
5. План (програма) маркетингової діяльності і організаційні заходи (реклама, контакти зі споживачами, визначення їх запитів, їх обслуговування, закупівля, зберігання, транспортування, реалізація товарів, виробництво продукції).
6. Ресурсне забезпечення (матеріальні, фінансові, трудові ресурси, статистична, науково-технічна, правова інформація).
7. Фінансовий план (баланс доходів і надходження коштів, таблиця доходів і витрат, зведений баланс активів і пасивів, стратегія фінансування, оцінка діяльності підприємства за основними фінансовими показниками).
3. Одним із найважливіших розділів плану підприємства є виробнича програма (план в-ва і реалізації продукції). Тут вказано обсяги реалізації продукції, в-во її найважливіших видів в натуральних вимірниках, частка продукції вищої категорії якості.
Виробнича програма підприємства – це планові завдання для п-ва по обсягу випуску продукції в розгорнутій номенклатурі, асортименті і якості, виходячи із потреб в ній і реальних можливостей їх задоволення (номенклатура – це певний вид продукції; асортимент – її різновид в межах даного виду). При плануванні виробничої програми використовуються натуральні і вартісні показники. Натуральні показники відображають обсяги в-ва і реалізації продукції в натуральних одиницях (кг, т, шт....), а вартісні – у вартісних одиницях вимірювання. Це – обсяги валової, товарної, реалізованої, чистої продукції і незавершеного в-ва.
N – натуральні одиниці
Q – вартісні одиниці
Обсяг валової продукції визначається за формулою:
Qв=Qт+?НВ+?НФінстр.
Qт – товарна продукція
?НВ – залишки незавершеного в-ва
?НФінстр. – залишки напівфабрикатів і інструментів
m
Qт=?Ni*Ці
і=1
Ці – ціна одиниці продукції
Проте валова продукція не досить ефективно відображає діяльність п-ва.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Інше на тему: Мета і завдання виробничої діяльності і шляхи її реалізації

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок