Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Кредит у ринковій економіці.

Кредит у ринковій економіці.

Назва:
Кредит у ринковій економіці.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
5,35 KB
Завантажень:
13
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Контрольна робота
Тема: Кредит у ринковій економіці.
План
1. Необхідність кредиту
2. Суть кредиту
3. Теорії кредиту
4. Форми та види кредиту
5. Процент за кредит
6. Функції та роль кредиту
Література


1. Необхідність кредиту
Кредит виникає безпосередньо з потреб виробництва, вна-слідок розвитку процесів обміну товарами.
Конкретною економічною основою, на якій з'являються і розвиваються кредитні відносини, виступає кругооборот капі-талу Кругооборот капіталу безперервний, але при цьому не виключаються коливання, приливи і відпливи грошових кош-тів, коливання потреб у ресурсах і джерелах їх покриття.
На базі нерівномірності кругообороту й обороту капіталу виникають відносини, які усувають невідповідність між часом виробництва І часом обігу, вирішують відносне протиріччя між тимчасовим накопиченням коштів та необхідністю їх ви-користання в народному господарстві. Таким відношенням і є кредит, який став невід'ємним атрибутом товарного вироб-ництва.
В умовах ринкової економіки кредит набуває загального характеру. Необхідність кредиту тісно пов'язана з особливос-тями кругообороту індивідуальних капіталів. Ще більшою мі-рою кредит необхідний для становлення нових підприємств малого та середнього бізнесу, впровадження нової техніки та технологій.
Завдяки кредиту.*
зменшується час на задоволення господарських та особистих потреб;*
він виступає як опора сучасної економіки, невід'ємний елемент економічного розвитку;*
кредитори мають можливість отримати додаткові грошові кошти при передачі певної суми вільних ресурсів позичальнику.
Отже, необхідність кредиту викликана існуванням товар-но-грошових відносин. Його передумовою є наявність вільних коштів у суб'єктів економічних відносин та наявність поточ-них або майбутніх доходів у позичальників. Конкретні причи-ни, що зумовлюють необхідність кредиту, - коливання потреби в обігових коштах суб'єктів ринку, а також виник-нення потреби у створенні та відтворенні основного капіталу.


2. Суть кредиту
Кредит - це економічні відносини між суб'єктами ринку з приводу перерозподілу вартості на засадах поверненості, строковості і платності.
Рушійним мотивом такого перерозподілу є отримання до-даткового доходу кожним із суб'єктів кредитних відносин.
Надання кредиту не є самоціллю, а закономірно поєднано з його поверненням. Поверненість кредиту - це його осно-ва.
Суть кредиту полягає в тому, що це рух вартості на заса-дах поверненості в інтересах реалізації суспільних потреб.
Зв'язок кредиту з іншими економічними категоріями
Характерні ознаки кредиту в ринковій економіці:*
позичальниками, як правило, виступають суб'єкти господарю-вання, а кредиторами - банківські установи;*
гроші, надані в позику, використовуються позичальником як капі-тал (на виробничі потреби);*
джерелом позикового процента є прибуток на позичені кошти;*
кредит використовується як механізм перерозподілу капіталів у суспільному виробництві та для вирівнювання норми прибутку.
Суб'єкти та об'єкти кредиту суб'єкти:*
кредитор - сторона, що передає вартість у грошовій формі чи натуральній формі іншому суб'єкту ринку на засадах поверненості, строковості і платності;*
позичальник - сторона, що одержує позику.
Об'єктом кредитних відносин в умовах ринкової економіки переважно виступають гроші, як загальний ресурс, за який можна придбати всі інші види ресурсів.


3. Теорії кредиту
Натуралістична теорія
Засновники натуралістичної теорії кредиту стали англійські економісти А. Сміт (1723-1790 рр.) і Д. Рікардо (1772-1823 рр.).
Основні постулати натуралістичної теорії кредиту:*
об'єктом кредиту є натуральні, тобто не грошові, матеріальні цін-ності;*
кредит - це рух натуральних благ і тому ці блага є лише спосо-бом перерозподілу існуючих у даному суспільстві цінностей;*
позиковий капітал ототожнюється з реальним капіталом;*
кредит виконує пасивну роль, а банки - це скромні посередники.
Представники натуралістичної теорії трактували кредит як засіб перерозподілу матеріальних цінностей у натуральній формі, не визнаючи ролі банків у створенні кредиту, участі кредиту в сприянні розширеного капіталістичного відтворення і, разом з тим, загостренні протиріч відтворення.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Інше на тему: Кредит у ринковій економіці.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок