Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> інша робота на тему: Фінансові результати діяльності підприємства

Фінансові результати діяльності підприємства / сторінка 3

Назва:
Фінансові результати діяльності підприємства
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
8,93 KB
Завантажень:
485
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 

У складі інших операційних доходів відображаються всі інші доходи, не пов'язані із реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), до яких, зок-рема, належать:
дохід від реалізації іноземної валюти;
дохід від реалізації інших оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів тощо);
дохід від операційної оренди активів;
дохід від операційної курсової різниці;
пеня, штрафи, неустойки, які визнані боржником або щодо яких отри-мано рішення судових органів про стягнення;
доходи про відшкодування сум раніше списаних активів;
дохід від списання кредиторської заборгованості, що виникла під час операційного циклу, після закінчення строку позовної давності;
отримані гранти, асигнування і субсидії;
інші доходи від операційної діяльності.
У випадку використання активів підприємства іншими сторонами дохід виникає у вигляді;
а) відсотків — плати за використання грошових коштів, їх еквівален-тів або сум, що заборговані підприємству;
б) роялті — платежів за використання нематеріальних активів підпри-ємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних про-дуктів тощо);
в) дивідендів — частини чистого прибутку, розподіленого між учасни-ками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі під-приємства.
Процес розрахунку прибутку (збитку) підприємства може бути розді-лений на такі етапи:
1. Розрахунок валового прибутку (збитку)
2. Визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності
3. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності
4. Розрахунок чистого прибутку (збитку) звітного періоду.
Етап 1. Розрахунок валового прибутку (збитку):
Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт чи послуг) та собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг). Для цього визначимо величину чистого доходу підприємств від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
Дохід від реалізації продукції – ПДВ, акцизний збір, інші податки і збори, інші вирахування з доходу = чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Тепер визначимо величину валового прибутку (збитку) п-ва:
Валовий прибуток (збиток) = чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Етап 2. Визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності:
Прибуток (збиток) від операційної діяльності обчислюють:
Прибуток (збиток) від операційної діяльності = валовий прибуток (збиток) – адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати
Етап 3. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності:
Спочатку визначимо прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування:
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування = прибуток від операційної діяльності ± дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи ± фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, інші витрати
Далі визначаємо прибуток (збиток) від звичайної діяльності:
Прибуток = прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – податок на прибуток
Збиток = збиток від звичайної діяльності до оподаткування + податок на прибуток
Етап 4. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду:
Чистий прибуток (збиток) = фінансовий результат від звичайної діяльності ± дохід від надзвичайної діяльності, податок на прибуток від надзвичайної діяльності, витрати від надзвичайної діяльності, зменшення податку на прибуток від збитків надзвичайної діяльності
У позиціях “надзвичайні доходи” і “надзвичайні витрати” відображаються відповідно:
невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи затрати на запобігання виникненню втрати від стихійного лиха, техногенних аварій;
прибутки або збитки від інших подій та операцій, які належать до надзвичайних подій.
Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Інше на тему: Фінансові результати діяльності підприємства

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок