Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Скачати безкоштовно: Трудовий договір

Трудовий договір / сторінка 7

Назва:
Трудовий договір
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
15,74 KB
Завантажень:
133
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Фізичні особи можуть бути суб'-єктами трудового права лише з досягненням вста-новленого законом віку або, крім того, ще й за наяв-ності певної професійної підготовки (це стосується лікарів, водіїв транспортних засобів тощо) чи склад-ного юридичного факту (для виборних працівників, при призначенні чи затвердженні працівників на відповідну посаду).
Особливими рисами юридичних осіб як суб'єктів трудового права є такі:
а) організаційна єдність;
б) відокремленість майна;
в) наявність фонду оплати праці та права ним розпоряджатися;
г) самостійна відповідальність перед другою стороною трудового договору.
Що ж до спільності правового положення фізич-них і юридичних осіб як суб'єктів трудового права, то вона виявляється:
1) в обов'язковому додержанні норм трудового законодавства;
2) у належності до державного устрою;
3) у можливості фізичної особи у визначених законодавством випадках бути робото-давцем.
Отже, коло суб'єктів трудового права достатньо широке. Всі вони мають неоднаковий вплив на тру-дові відносини. Але головними суб'єктами трудового права є сторони трудових стосунків — це працівник і роботодавець, що і спонукає до детальнішої харак-теристики їх прав, обов'язків та відповідальності.
3.Поняття та види робочого часу
Робочий час — це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої тру-дові обов'язки.
Конституція України в ст. 45 передбачає, що працівнико-ві гарантується встановлена законом тривалість робочого часу.
Тривалість робочого часу встановлюється як у централі-зованому порядку, так і на рівні локального регулювання. У сучасних умовах спостерігається тенденція до колективно-договірного та індивідуального (в рамках трудового догово-ру) регулювання тривалості робочого часу. Держава лише встановлює певну межу тривалості робочого часу, яка не може бути збільшена.
Робочий час поділяється на види, розрізняють нормаль-ний, скорочений і неповний робочий час. Так, відповідно до ст. 50 КЗпП України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Причому потрібно наголосити, що передбачені законодавцем гарантії відносно граничної тривалості робочого часу поши-рюються на найманих працівників підприємств усіх форм власності (ст. З КЗпП України). У колективних договорах або інших локальних актах можуть бути закріплені поло-ження про 40-годинний робочий тиждень, а також менші за тривалістю норми робочого часу на даному підприємстві, вустанові, організації.
Норма робочого часу — це встановлена законом, колек-тивним або трудовим договором для даного працівника три-валість його робочого часу за певний календарний період — день, тиждень, місяць.
Робочий день — це тривалість робочого часу в годинах і хвилинах протягом доби. Робочий тиждень — це тривалість робочого часу протягом календарного тижня. Звичайно засто-совуються два види робочого тижня: 5-д енний з двома ви-хідними днями і 6-денний з одним вихідним днем. Рішення про введення 5- або 6-денного робочого тижня приймається власником спільно з профспілковим органом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за узго-дженням з місцевою радою. 40-годинна гранична норма робо-чого часу повинна дотримуватися при 5 і 6-денному робочо-му тижні. При 6-денному робочому тижні тривалість робо-чого дня напередодні вихідного дня не може перевищувати 5 годин (ст. 53 КЗпП), а напередодні святкових і неробочих днів — скорочується на одну годину.
У більшості західних країн нормальна тривалість робо-чого часу також закріплюється в законах і колективних до-говорах, хоча у деяких країнах (Великобританії, Данії) для більшості працюючих — тільки у колективних договорах. При цьому для першої групи країн колективними догово-рами встановлена менша тривалість робочого часу порівня-но із законом. Найбільш поширеним стандартом на Заході є 40-годинний робочий тиждень за законодавством та 35—40-годинний робочий тиждень за колективними договорами (Киселев И.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Інше на тему: Трудовий договір

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок