Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Економічний аналіз

Економічний аналіз

Назва:
Економічний аналіз
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
23,71 KB
Завантажень:
416
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Тема: Економічний аналіз
План
Цілі економічного аналізу
Загальнозастосовні методики
Потенційно застосовні методики
Література:
Управление проектами. Учебник для вузов (Под ред. Шапиров В.Д. - М., Спб "ДваТРи", 1996
Руководство про проектному анализу. - Вашингтон, Институт економического розвития Всемирного банка, 1994.
Королько В.Г. "Основи паблікрілейшинс": Посібник. - Київ: Інститут соціології НАН України, 1997.
3.1. Цілі екологічного аналізу
Вплив на довколишнє середовище є одним з найпоши-реніших зовнішніх факторів, або екстерналій, у проектах як дер-жавного, так і приватного сектора.
Впливи на довколишнє середовище досить неоднозначні і не завжди легко піддаються звичайному аналізу з позицій витрат і вигід проекту. Екологічний аналіз посідає особливе місце в про-ектному аналізі. Це місце зумовлене двома причинами: 1) недо-статньою вивченістю взаємовідношення між діяльністю людини та довколишнім середовищем; 2) багато ухвалюваних еколо-гічних рішень призводять до незворотних змін у природі.
Масштаб та обсяг необхідної оцінки впливу проекту на до-вколишнє середовище обумовлюються масштабом і обсягом змін у довколишньому середовищі, очікуваних у зв'язку з проектом. Деякі проекти є безпечними для довколишнього середовища. Наприклад, проекти в галузі охорони здоров'я часто приводять до поліпшення довколишнього середовища, особливо, якщо во-ни включають в себе заходи по очищенню води та видаленню твердих відходів. У таких ситуаціях фактори довколишнього се-редовища мають бути взяті до уваги, але робиться це в рамках стандартного процесу підготовки й експертизи і окрема оцінка впливу на довколишнє середовище звичайно не потрібна.
Інші проекти можуть мати негативний вплив на довколишнє середовище тимчасового або минущого характеру. Наприклад, будівництво підземних трубопроводів може справити негатив-ний ефект під час будівництва, але не спричиняється до довго-строкових змін у природному середовищі в місці проходження трубопроводу. Ремонт і реконструкція існуючих споруд також може мати негативний ефект. У таких ситуаціях екологічний аналіз має важливе значення.
Метою екологічного аналізу інвестиційного проекту є нане-сення потенційної шкоди довколишньому середовищу під час здійснення та експлуатації проекту і визначення заходів, необ-хідних для її пом'якшення або запобігання їй.
Найскладнішим завданням економіста чи відповідальної за проект особи є вибір тих екологічних або пов'язаних з природ-ними ресурсами наслідків, які слід включити до аналізу, а також їх кількісний і грошовий вираз. Аналітик повинен розглянути кожну проблему, прийняти рішення, ідентифікувати важливі наслідки і однозначно висловити свої думки.
Визначимо основні принципи проведення екологічного ана-лізу.
Оцінка очевидних екологічних наслідків проекту.
Процедура відбору найбільш суттєвих наслідків базується на оцінці змін у продуктивності ресурсів та має бути відображена у ринкових цінах.
Наприклад, розташування виробництва, пов'язаного з видо-бутком чи переробкою корисних копалин, може змістити ло-кальну систему рибальства вниз за течією ріки або порушити існуючу сільськогосподарську діяльність. При цьому визначити й оцінити зміну виловів чи врожаїв необхідно саме при аналізі проекту. Зміни в кількості та якості води вниз за течією ріки і вплив цього на рослинність або зміна стану прибережних морсь-ких зон є наслідками другого порядку. Наслідки такого роду мо-жуть бути дуже важливими і екологічно, і економічно, але ана-літикові слід почати з оцінки можливих наслідків проекту, що відбуватимуться у рибному та сільському господарствах.
Урахування взаємозалежності вигід та витрат.
Аналітик повинен завжди дивитись і на аспект витрат, і на аспект вигід будь-якої дії та підходити до своїх оцінок найбільш доступним і економічним способом. Цінність удосконаленого очищення промислових стоків має розглядатись як в аспекті без-посередніх витрат (головним чином на будівництво, монтаж, екс-плуатацію, обслуговування та ремонт), так і в аспекті "виключе-них витрат", тобто вигід від зменшення витрат на очищення во-ди нижче за течією або зниження забруднення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Інше на тему: Економічний аналіз

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок