Загрузка...
Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Характеристика і функції центральних і місцевих органів державного регулювання

Загрузка...

Характеристика і функції центральних і місцевих органів державного регулювання

Назва:
Характеристика і функції центральних і місцевих органів державного регулювання
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
9,85 KB
Завантажень:
374
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни “Державне регулювання економіки”
Теоретичні питання


1. Характеристика і функції центральних і місцевих органів
державного регулювання
Державне регулювання економіки є елементом взаємовідносин уряду з економічними агентами, один з дієвих засобів вирішення практичних питань. Воно може виявлятися як послабленням, так і посиленням державного впливу. Заходи щодо зменшення впливу держави на економічні процеси, тобто дерегулювання, стосуються насамперед мікрорівня. Поєднання регулювання і дерегулювання в кінцевому підсумку повинно сприяти вирішенню таких питань, як зменшення тиску держави на підприємство, формування психології власника. Дерегулювання в Україні потрібно спрямовувати на спро-щення процесу реєстрації підприємницьких структур та ліцензування, вироблення нових правил інспектування та контролю, удосконалення податкової системи.
Адміністративне регулювання ринкової економіки виражає, по суті, пряме управління з боку держави і передбачає використання системи державних замовлень та контрактів; застосування державою са нкцій і штрафів, ліцензій, дозволів, квот; запровадження норм і стан-дартів, які регламентують вимоги до якості робіт, послуг, продукції до організації виробничих процесів, операцій на внутрішньому і зовнішньому ринку тощо.
Державне регулювання економіки в Україні забезпечують органи законодавчої та виконавчої влади, що належать до загальної організа-ційної структури управління державою.
Верховна Рада України, як вищий законодавчий орган, виконує такі функції у сфері управління економікою: приймає закони, які регулю-ють розвиток економіки; визначає засади внутрішньої і зовнішньої економічної політики; затверджує загальнодержавні програми еконо-мічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля; розглядає і приймає рішення щодо схва-лення програми діяльності Кабінету Міністрів України; затверджує рішення про надання Україною позик та економічної допомоги іно-земним державам і міжнародним організаціям, а також про одержан-ня Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, непередбачених державним бюджетом України, контролює їхнє використання; затверджує перелік об'єктів привати-зації.
Згідно зі ст. 92 Конституції України закони регламентують таке:
засади використання природних ресурсів, вільної економічної зони, континентального шельфу, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку; основи соціального захисту, засади регулю-вання праці і зайнятості, освіти, культури, охорони здоров'я; право-вий режим власності; правові засади і гарантії підприємництва; пра-вила конкуренції та норми антимонопольного регулювання; засади зовнішньоекономічної діяльності, митної справи; систему оподатку-вання, податки і збори; засади створення і функціонування фінансо-вого, грошового, кредитного та інвестиційного ринку; статус націо-нальної валюти та статус іноземних валют на території України; по-рядок позики і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргів; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їхні ви-ди і типи; порядок запровадження державних стандартів; порядок утворення і функціонування вільних економічних зон, міграційний режим.
На підставі Конституції і законів України також формують держа-вний бюджет і бюджетну політику.
Президент України для реалізації наданих йому державою повно-важень, створює свій апарат - Адміністрацію Президента України, як допоміжний орган.
Адміністрація аналізує економічні, політичні, соціальні процеси, що відбуваються в державі та за результатами подає Президенту України відповідні пропозиції; здійснює підготовку проектів послань Глави держави до народу щорічних і позачергових послань до Вер-ховної Ради України; здійснює організаційне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів, створених при Президентові України; розробляє пропозиції з питань кадрової політики; за дору-ченням Президента готують пропозиції щодо признання та звільнен-ня посадових осіб органів виконавчої влади, що віднесено до повно-важень Президента України; забезпечує підготовку проектів Указів і розпоряджень Президента України тощо.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Інше на тему: Характеристика і функції центральних і місцевих органів державного регулювання

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок