Загрузка...
Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Сьогоднішній стан регулювання світових ринків капіталу

Загрузка...

Сьогоднішній стан регулювання світових ринків капіталу

Назва:
Сьогоднішній стан регулювання світових ринків капіталу
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
25,93 KB
Завантажень:
447
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
' Сьогоднішній стан регулювання світових ринків капіталу, з одного боку, віддзеркалює історичні тенденції розвитку, з іншого — залежить від напрямів розвитку міжнародних фондових ринків. Тому регулювання останніх і посідає особливе місце в системі сучасних економічних процесів. Зміни на світових ринках цінних паперів відбуваються надзвичайно швидко і потребують адекват-ного реагування з боку регулюючих структур. Подіями лише останніх кількох років стали:
* створення Європейського Союзу та введення в обіг єдиної європейської валюти — євро;
* азіатська фінансова криза, яка поширилась на більшість фондових ринків світу, особливо вплинувши на Росію;
* активізація торгівлі через мережу Інтернет;
* поступовий відхід від «паркетної» торгівлі на фондових біржах;
* спочатку зростання, а потім різке падіння інтересу міжнарод-них інвесторів до «етег§іп§ тагкеї» (ринки, що розвиваються);
* перші дефолти (зокрема, російських регіонів) по єврообліга-ціях;
* зміна позиції МВФ щодо сплати державами, які потрапили у важкий фінансовий стан, боргів приватним інвесторам, зокрема по єврооблігаціях;
* визнання необхідності жорсткішого регулювання міжнарод-ного руху капіталів.
Зважаючи на процеси, що відбуваються у світовій економіці, відповідним чином змінюються і напрями, форми і засоби регу-лювання фондового ринку як на державному, так і міжнародному
__ЈІ1№ЯХ.
Метою курсу «Регулювання міжнародних фондових ринків» є розвиток у студентів розуміння закономірностей регулювання ринків цінних паперів^ формування знань з цієї дисципліни, на-3. Миркин Я. М. Ценньїе бумаги й фондовий рьшок.
4. Мозговой О. Н. Зарубежньїй фондовий рьшок.
5. Рубцов Б. Б. Зарубежньїе фондовьіе рьшки: ИнструментьІ, структура, мех%, низм функционирования. „
6. Шііесі Зіаіез Зесигіїіез ап<1 ЕхсЬап§е Сотті§8Іоп. *
1. У чому полягають особливості американських фондових ринків? Пе-релічіть їх.
2. Чим американський фондовий ринок відрізняється від фондового ринку Азії, Європи?
3. Які закони регулюють фондовий ринок США? Перелічіть їх, наведіть стислу характеристику. Опишіть, які події передували їх прийняттю.
4. Які особливості управління американськими корпораціями?
5. Дайте коротку характеристику цінних паперів, що випускаються в США.
6. Що таке «голубі фішки»? Акції яких корпорацій до них належать?
7. Як класифікуються акції корпорацій США за інвестиційними яко-стями?
8. Які ви знаєте види корпоративних облігацій?
9. Дайте визначення поняття «андерайтинг».
10. Розкажіть про рейтинг цінних паперів та систему позначення рейтин-гових оцінок. Для чого визначається рейтинг?
11. Наведіть характеристику інвестиційного фонду, інвестиційної компа-нії; перелічить їх види.
12. Яке місце на американському фондовому ринку займають комерційні банки? З чим це пов'язано?
13. Дайте характеристику ОТС.
14. Розкажіть про КА8Е), принципи її організації, завдання, повнова-ження.
15. Які американські фондові біржі ви знаєте? Наведіть їх коротку харак-теристику.
16. На які категорії поділяються члени КУ8Е? У чому полягають їх функції?
17. Дайте характеристику позабіржовій торговій системі КА8ОАС}.
18. Які фінансові інструменти обертаються на американських ринках по-хідних цінних паперів?
19. Опишіть систему регулювання американського фондового ринку. Скільки рівнів вона має?
20. Дайте визначення понять «інсайдер», «інсайдерська торгівля».
21. Розкажіть про структуру, склад, функції, завдання, повноваження Комісії з цінних паперів і бірж США.
22. Яка роль НА8О і фондових бірж у регулюванні американського фон-дового ринку?1. Загальновідомо, що система державного регулювання фондового ринку СІНА є найжорсткішою, ефективною і добре впорядкованою, у зв 'язку з чим її принципи застосовують у багатьох країнах. Разом з тим у США найбільшого поширення набуло саморегулювання на фондовому ринку. Чим це пояснюється?
2. З метою захисту інвесторів від банкрутств брокерсько-дилерських фірм у США існує Корпорація із захисту інвесторів (81РС). Враховуючи, що прийняття інвестиційного рішення та ризик, який супроводжує це рі-шення, лежать цілком на інвесторі, а держава лише забезпечує контроль за дотриманням встановлених «правил гри» на фондовому ринку і, у разі їх порушення, вживає заходів правозастосування, виникає запитання: чи є суперечність між: компенсаційним характером діяльності 8ІРС та ринко-вим (тобто ризиковим) механізмом функціонування економіки?
ТЕМА 4 РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Організація первинного та вторинного ринку цінних паперів.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Інше на тему: Сьогоднішній стан регулювання світових ринків капіталу

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок