Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Фінансовий контроль

Фінансовий контроль

Назва:
Фінансовий контроль
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
20,85 KB
Завантажень:
282
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
Фінансовий контроль


План Стор
Вступ 3
1. Необхідність, суть і значення фінансового контролю 4
1.1. Суть і необхідність фінансового контролю 4
1.2. Значення фінансового контролю на сучасному етапі 7
2. Види і методи фінансового контролю 9
. Класифікація фінансового контролю 9
2.2. Методи фінансового контролю 12
3. Фінансовий аудит як спеціальний вид фінансового контролю 15
Висновки 20
Список використаної літератури 21
Додаток (Закон України «Про аудиторську діяльність». Загальні положення) 22


Вступ
Економічна політика держави здійснюється за допомогою фінансово-кредитних важелів. Один з найбільш важливих важелів управління фінансової системи є фінансовий контроль. На сучасному етапі фінансовий контроль перетерпає серйозні зміни. Це пов'язано з принципово новим характером товарно-грошових відношень в Україні, появою різноманітних форм власності і нового для країни фінансового ринку.
Поряд із державним і відомчим контролем з'явилася нова організаційна форма фінансового контролю - аудиторство.
Необхідність фінансового контролю, його сутність і значення визначаються Конституцією України. В даний час, коли Україна переживає період становлення ринкових відносин і пов'язаних із цим перетворень усіх державних інститутів, відбувається процес розмежування повноважень між центральною владою і областями України. Дуже гостро постало питання про необхідність визначення задач і функцій різноманітних контрольних органів виконавчої і представницької влади.
У своїй контрольній роботі я спробую розкрити суть і значення фінансового контролю.


1. Необхідність, суть і значення фінансового контролю
Суть і необхідність фінансового контролю
Фінансовий контроль за своєю економічною суттю це функція управління, яка включає сукупність спостережень, перевірок за діяльністю об'єкта управління з метою оцінки обгрунтованості й ефективності прийняття рішень і результа-тів їх виконання.
Таким чином, фінансовий контроль, з одного боку, є однією з завершальних стадій управління фінансами, а з іншої, він виступає необхідною умовою ефективності управління ними. Складність розуміння фінансового контролю обумовлена складністю самої категорії фінансів. Так само як фінанси є основою будь-якої сфери суспільної діяльності і в той же час відбивають їх матеріальну результативність, так і фінансовий контроль є як би лакмусовим папером, на якому реально виявляється весь процес руху фінансових ресурсів, починаючи від стадії формування фінансових ресурсів, необхідних для початку здійснення діяльності в будь-якій сфері, і закінчуючи одержанням фінансових результатів цієї діяльності.
Можна сказати, що фінансовий контроль - це сукупність дій і операцій по перевірці фінансових і пов'язаних із ними питань діяльності суб'єктів господарювання і управління з застосуванням специфічних форм і методів його організації. Дорош Н.I. Державний фiнансовий контроль: зарубiжний досвiд i шляхи досконалення. /Фiнанси Украiни.-1998.-№1
Загалом фінансовий контроль — явище уні-версальне, він застосовується в різних сферах суспільного життя — економічній, політичній, соціальній, науковій тощо. Його суть розкривається у взаємозв'язку зі сферою застосу-вання й сферою функціонування фінансів.
Фінансовий контроль застосовується там і тоді, де фун-кціонують фінанси. Фінанси, будучи інструментом розподі-лу й перерозподілу валового внутрішнього продукту в про-цесі його руху, забезпечують створення й використання фондів грошових засобів для задоволення економічних і со-ціальних потреб.
Створення й використання фондів коштів, які є фінансо-вими ресурсами, здійснюється під впливом різних як об'єк-тивних, так і суб'єктивних факторів. Цим і зумовлена об'єк-тивна необхідність фінансового контролю як важливої сфери фінансової діяльності, інструменту впливу на становище й розвиток усієї економічної системи держави. З огляду на це можна дійти висновку, що:—
фінансовий контроль є об'єктивно зумовленою складо-вою процесу економічної діяльності;—
фінансовий контроль є однією з функцій управління фі-нансами;—
безпосереднім об'єктом фінансового контролю є проце-си формування й використання фондів фінансових ресурсів при створенні, розподілі та споживанні валового внутрішньо-го продукт};—
специфіка фінансового контролю полягає в тому, що при його проведенні використовуються вартісні показники.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Інше на тему: Фінансовий контроль

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок