Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Скачати інша робота безкоштовно: Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики. Державні доходи, методи їх мобілізації. Законодавчі аспекти страхової діяльності в Україні.

Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики. Державні доходи, методи їх мобілізації. Законодавчі аспекти страхової діяльності в Україні. / сторінка 8

Назва:
Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики. Державні доходи, методи їх мобілізації. Законодавчі аспекти страхової діяльності в Україні.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
14,58 KB
Завантажень:
403
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Згідно з Декретом, страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнає страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. . Якщо майно застраховане у кількох страховиків загальна страхова сума перевищує дійсну його вартість, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна. При цьому кожний страховик здійснює виплату про-порційно розмірові страхової суми за укладеним ним договором страхування.
Під страховим платежем (страховим внеском, страхо-вою премією) розуміється плата за страхування, яку! страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором добровільного страхування або з умовами обов’язкового страхування.
Страховий тариф — ставка страхового внеску з оди-ниці страхової суми за визначений період страхування. Страхові тарифи при добровільній формі страхування обчислюються страховиком самостійно. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі стра-хування за згодою сторін. Актами законодавства України про обов'язкове страхування встановлюються максимальні розміри страхових тарифів та мінімальні розміри страхових сум.
Для укладання договору страхування страхувальник подає страховикові письмову заяву за формою, встанов-леною страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування.
Факт укладання договору страхування посвідчується страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом). Страхове свідоцтво повинно містити:—
назву документа;—
назву та адресу страховика;—
прізвище, ім’я та по батькові, або назву страху-вальника і його адресу;—
зазначення об'єкта страхування;—
розмір страхової суми;—
зазначення страхового ризику;—
строк дії договору;—
порядок змін і припинення дії договору;—
інші умови за згодою сторін;—
підписи сторін.
Договір страхування вступає в силу з моменту вне-сення страхового платежу, якщо інше не передбачене умовами страхування.
Виплата страхових сум і страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з договором страхуван-ня або законодавством на підставі заяви страхувальника і страхового акта (аварійного сертифіката).
Страховий акт складається страховиком або уповно-важеною ним особою. У разі необхідності страховик може робити запити про відомості, пов'язані з страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового ви-падку, а також може самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку.
Підприємства, установи і організації зобов'язані надсилати відповідь страховикові на запит про відомості, пов'язані із страховим випадком, у тому числі й дані, що є комерційною таємницею. При цьому страховик несе відповідальність за їх розголошення в будь-якій формі, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:
1) закінчення терміну дії;
2) виконання страховиком зобов'язань перед страху-вальником у повному обсязі;
3) несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором терміни;
4) ліквідації страхувальника-юридичної особи або смерті страхувальника-громадянина за винятком випад-ків, передбачених законодавством України;
5) ліквідації страховика у порядку, встановленому за-конодавством України;
6) прийняття судового рішення про визнання догово-ру страхування недійсним;
7) інших випадків, передбачених законодавством
України.
Згідно з нормами Декрету "Про страхування", стра-ховик зобов'язаний:
1) ознайомити страхувальника з умовами страху-вання;
2) як тільки стане відомо про настання страхового випадку, негайно вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхової суми або страхового відшкодування страхувальнику;
3) при настанні страхового випадку здійснити ви-плату страхової суми або страхового відшкодування у передбачений договором термін.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Інше на тему: Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики. Державні доходи, методи їх мобілізації. Законодавчі аспекти страхової діяльності в Україні.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок