Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Cуть і структура грошового ринку. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути. Зміст дискреційної фіскальної бюджетної політики

Cуть і структура грошового ринку. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути. Зміст дискреційної фіскальної бюджетної політики

Назва:
Cуть і структура грошового ринку. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути. Зміст дискреційної фіскальної бюджетної політики
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
6,77 KB
Завантажень:
267
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Контрольна робота
Cуть і структура грошового ринку. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути. Зміст дискреційної фіскальної бюджетної політики


1.Суть і структура грошового ринку.
ГРОШОВИЙ РИНОК - це сукупність усіх грошових ресурсів країни, що постійно переміщуються (розподіляються та перерозподіляються) під впливом попиту і пропозиції з боку різних суб'єктів економіки.
Грошовий ринок складається з багатьох потоків, за якими грошові кошти переміщуються від власників заощаджень до позичальників та інвесторів.
В умовах ринкової економіки виникає дві протилежні си-туації:
1. Домашні господарства, як правило, витрачають щорічно менше, ніж отримують доходів, тобто у них з'являються за-ощадження.
Заощадження - це частина доходів домашніх госпо-дарств, яка не використовується на купівлю товарів і послуг, сплату податків та інших боргових зобов'язань.
2. Як правило, протилежна ситуація виникає з боку фірм. Вони позичають гроші, що пов'язано з необхідністю здійснен-ня прямих інвестицій.
Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та ін-ших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.
Канали фінансового ринку, якими грошові кошти рухають-ся від власників заощаджень до позичальників, поділяються на дві основні групи:
1. Канали прямого фінансування.
2. Канали непрямого фінансування.
Канали прямого фінансування - це канали, якими грошові кошти рухаються безпосередньо від власників до позичальників.
Канали непрямого фінансування - це канали, якими грошові кошти рухаються від власників заощаджень до пози-чальників через фінансових посередників.
Структура грошового ринку. Грошовий ринок має скла-дний механізм функціонування. На ньому застосовуються різно-манітні інструменти та методи управління грошовими потоками.
За видами інструментів грошовий ринок складається з двох взаємопов'язаних і доповнюючих один одного, але окре-мо функціонуючих ринків:
1. Ринок позикових капіталів.
2. Ринок цінних паперів.
1. Ринок позикових капіталів охоплює відносини, що виникають з приводу акумуляції кредитними установами грошових коштів фізичних і юридичних осіб та їх надання у вигляді позик на умовах зворотності, строковості та платнос-ті. Отже, об'єктом оперування є не власне гроші, а лише право на тимчасове користування грошовими коштами.
2. Ринок цінних паперів охоплює як кредитні відноси-ни, так і відносини співволодіння, які оформлюються спеці-альними документами (цінними паперами), що можуть продаватися, купуватися, погашатися.
Залежно від призначення та ліквідності фінансових акти-вів, що обертаються на грошовому ринку, можна виділити два основних його сегменти: ринок грошей і ринок ка-піталів На першому з них продаються і купуються грошо-ві кошти у вигляді короткострокових позик та фінансових активів (боргові зобов'язання до 1-го року), на другому - грошові кошти у вигляді середньо- і довгострокових кредитів та фінансових активів (боргові зобов'язання строком більше 1-го року) та акції.
Ринок грошей (монетарний ринок) - мережа спеціальних інститутів, що забезпечує взаємодію попиту й пропозиції на гроші як специфічний товар.
Слід підкреслити, що гроші не "продаються" і не "купуються" v тому ж розумінні, як продаються і купуються звичайні товари за відповідними цінами. Тут закладено, інший сенс - гроші обмінюються на інші ліквідні активи за альтернативною вартістю, яка вимірюється через норму позикового процента. Тому ринок грошей є складовою частиною, відповідним сегментом фінансового ринку, де здійснюються короткострокові депозитно-позикові операції (на строк до одного року).
Економічні агенти купують гроші як капітал, тобто беруть у борг з виплатою процента. Отже, ціною "товару", що продається і купується на ринку, є позиковий процент.
За функціональними ознаками грошовий ринок складаєть-ся з двох секторів:
міжбанківський ринок;
відкритий ринок.
Міжбанківський ринок стихійно виникає у кожній краї-ні для забезпечення проведення банківських операцій та надання кредитів для вирівнювання міжбанківського платіжного обороту.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Інше на тему: Cуть і структура грошового ринку. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути. Зміст дискреційної фіскальної бюджетної політики

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок