Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Скачати інша робота: РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них / сторінка 4

Назва:
РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
39,94 KB
Завантажень:
28
Оцінка:
 
поточна оцінка 2.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

У звіті про виконання фінансового плану відображається сума фактично отриманих у звітному періоді доходів від усіх видів діяльності. Показник цього рядка відповідає сумі рядків 035, 060, 110, 120, 130 та 200 форми 2, для малих підприємств – рядку 070 форми 2-м за звітний період.
Показник рядка 012 розраховується як сума показників рядків 006, 007, 008, 009, 010 і 011. Показник рядка 012 = ряд. 006 + ряд. 007 + ряд. 008 + ряд. 009 + ряд. 010 + ряд. 011.
2.14. У рядку 013 “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)” відображається розмір собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), яку заплановано реалізувати в плановому періоді. Цей показник може визначатися на основі кошторису виробництва продукції, який розраховується виходячи з планового обсягу продажу продукції (товарів, робіт, послуг) та галузевих методичних рекомендацій із формування собівартості продукції (товарів, робіт, послуг).
У звіті про виконання фінансового плану відображається розмір собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), яка складається з виробничої собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), що була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. До виробничої собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) включаються: прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві.
При складанні звіту про виконання показників фінансового плану враховуються норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку: 9 “Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за № 751/4044, та 16 “Витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248.
Показник рядка 013 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 040 форми 2 за відповідний звітний період.
Малі підприємства заповнюють рядок 013 на підставі даних регістрів аналітичного обліку витрат та головної книги.
2.15. У рядку 014 “Адміністративні витрати” відображається сума загальногосподарських витрат, пов’язаних з управлінням та обслуговуванням підприємства.
У рядках 014/1-014/4 відображаються планові суми адміністративних витрат, спрямованих на: утримання службових автомобілів, страхові послуги, консалтингові послуги та аудиторські послуги.
Доцільність здійснення таких витрат повинна бути економічно обґрунтована в пояснювальних записках до фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану.
У рядку 014/5 “Інші адміністративні витрати” відображається планова сума витрат, не зазначених у рядках 014/1-014/4, на: утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; службові відрядження персоналу; утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні), інші витрати загальногосподарського призначення з обов’язковим їх розшифруванням у таблиці 5 додатка 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 16.03.2009 № 216 (далі – Порядок).
Показник рядка 014 = ряд. 014/1 + ряд. 014/2 + ряд. 014/3 + ряд. 014/4 + ряд. 014/5.
У звіті про виконання фінансового плану показники рядків 014/1-014/5 відображають суму адміністративних витрат за звітний період.
При складанні звіту про виконання фінансового плану враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Інше на тему: РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок