Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> інша робота українською: РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них / сторінка 5

Назва:
РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
39,94 KB
Завантажень:
28
Оцінка:
 
поточна оцінка 2.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Показник рядка 014 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 070 форми 2 за звітний період.
Малі підприємства заповнюють рядки 014/1-014/5 на підставі даних регістрів аналітичного обліку витрат та головної книги.
2.16. У рядку 015 “Витрати на збут” відображаються планові суми витрат підприємства, пов’язаних із реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), на:
утримання підрозділів, що займаються збутом продукції;
рекламу та дослідження ринку;
оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних із збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів) та інші витрати, пов’язані із збутом продукції, товарів, робіт, послуг.
Доцільність здійснення таких витрат повинна бути економічно обґрунтована в пояснювальних записках до фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану.
У звіті про виконання фінансового плану показник рядка 015 відображає суми фактичних витрат підприємства, пов’язаних із реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), за звітний період.
При складанні звіту про виконання показників фінансового плану враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.
Малі підприємства заповнюють рядок 015 на підставі даних регістрів аналітичного обліку витрат та головної книги.
2.17. У рядку 016 “Інші операційні витрати” відображається розмір собівартості реалізованих виробничих запасів, сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів, витрати на благодійну допомогу, відрахування на недержавне пенсійне забезпечення, втрати від знецінення запасів, втрати від операційних курсових різниць, визнані фінансові санкції, інші витрати, пов’язані з операційною діяльністю підприємства.
У звіті про виконання фінансового плану показник рядка 016 відображає фактичну суму інших операційних витрат за звітний період.
При складанні звіту враховуються норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку: 8 “Нематеріальні активи”,” затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за № 750/4043, 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 237, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.99 за № 725/4018, та 9 “Запаси”, 16 “Витрати”, 21 “Вплив змін валютних курсів”.
Показник рядка 016 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 090 форми 2, для малих підприємств – показнику рядка 130 форми 2-м.
2.18. У рядку 017 “Фінансові витрати” відображаються заплановані підприємством витрати на проценти та інші витрати, пов’язані із запозиченням, крім втрат, пов’язаних із створенням кваліфікаційного активу.
У звіті про виконання фінансового плану в рядку 017 відображається фактична сума фінансових витрат звітного періоду, крім втрат, пов’язаних із створенням кваліфікаційного активу.
При складанні звіту про виконання фінансового плану враховуються норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 № 181, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за № 487/4708, та 12 “Фінансові інвестиції”.
Показник рядка 017 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 140 форми 2 за звітний період.
2.19. У рядку 018 “Втрати від участі в капіталі” відображається запланований підприємством збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства (облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі).
У звіті про виконання фінансового плану показник рядка 018 відображає втрати від участі в капіталі, понесені підприємством у звітному періоді.
При складанні звіту про виконання фінансового плану враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Інше на тему: РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок