Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Безкоштовно інша робота скачати: Іспит з курсу Державні фінанси Cубботович

Іспит з курсу Державні фінанси Cубботович / сторінка 37

Назва:
Іспит з курсу Державні фінанси Cубботович
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
142,00 KB
Завантажень:
256
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
Як окрема екон. категорія, доходи місцевих б-тів виражають сферу екон. відносин сусп-ва, яка пов’язана з форм-ням, розподілом і використанням фін. рес-сів регіонального рівня, використовується місцевими органами влади для забезпечення поточних і перспективних завдань розвитку регіону. Доходи місцевих б-тів мають певну законодавчу базу- Конст-я У., З-ни У. "Про бюдж. с-му У.", "Про податкову с-му У.", "Про місцеве самоврядування в У."та ін. нормативні акти. Але незважаючи на наявність відпов. нормативної бази, до цього часу не напрацьовано чіткого мех-му перерозподілу бюдж. надходжень як у Держ., так і всередині місцевих б-тів. В з-ні "Про місцеве самоврядування в У."передбачено, що доходи місцевих б-тів формуються за рах. власних, визначених з-ном, джерел та закріплених у встановленому з-ном порядку загальнодерж. податків, зборів та ін. обов’язк. платежів. Доходи місцевих б-тів районних у містах рад (у разі їх створення) формуються відповідно до обсягу повноважень, що визначаються відповідними міськими радами.. Місцевий б-т поділяється на поточний б-т і б-т розвитку. Доходи б-ту розвитку формуються за рахунок ч-ни податкових надходжень, коштів, залучених від розміщення місцевих позик, а також інвестиційних субсидій з інших б-тів. Кошти Держ. б-ту, що передаються у вигляді дотацій, субвенцій, розподіляються обласними радами між районними б-тами і б-тами міст обласногопідпорядкування у розмірах, необхідних для формування доходних частин не нижче мінімальних розмірів місцевих б-тів, визначених законом, а також використовуються для фінансування з обл. б-ту спільних проектів територіальних громад.

.Склад і стр-ра видатків місцевих б-тів.

Видатки місцевих б-тів відображають ті ж самі соц.-екон. відносини, що і видатки Держ. б-ту, але на місцевому рівні і з врахуванням регіональних особливостей. Видатки місцевих б-тів базуються на тих же законодавчих аактах, що і їхні доходи. Так, ст. 64 З-ну У. "Про місцеве самоврядування в У."передбачає поділ видатків місцевих б-тів на 2 частини-видатки, пов’язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування,і видатки, пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади. У видатковій частині місцевих б-тів окремо пердбачаються видатки б-ту розвитку. Кошти поточного б-ту спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюдж. асигнувань і не належать до б-ту розвитку спрямовуються на реалізацію програм соц.-екон. розвитку відповідної території, пов’язаних з інвестиційною та інноваціїною д-тю, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням. Районні, обласні б-ти виконуються місцевими держадміністраціями в цілях і обсягах, що затверджуються відповідними радами.

Склад видатків республ. б-ту Авт. р-ки Крим, м.Києва та Севаст. і місцевих б-тів визначений у ст.20 З-ну У. "Про бюдж.с-му У."Ці видатки включають:-фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фіз. кул-ри, молодіжної політики, соц. забезпечення і соц. захисту н-ня;-утримання органів влади АРК, місцевих органів Держ. влади і самоврядування;фінансування підприємств і господарських організацій, що входять до складу місцевого госп-ва, природоохоронних заходів та ін.

51. Державний фінансовий контроль

Фін. контроль з боку держави здійснюють органи держ. влади в особі: постійних комісій ВР, НацБанку, Міністрів економіки, фінансів, органів внутрівідомчого контролю міністерств, відомств, підпр. структур, держ. та приватних аудиторських організацій.

Фінансовий контроль — форма контролю з боку держави та інших уповноважених законодавством органів за законністю і обРрунтованістю виконання фінансових операцій з визначення результатів господарської та управлінської діяльності, створення і використання фондів фінансових ресурсів на цілі економічного і соціального розвитку держави. Ф. к, є формою реалізації контрольної функції фінансів. Об'єктом Ф. к. виступають грошові розподільчі й перерозподільчІ процеси при формуванні й використанні фінансових ресурсів.

В Україні Ф. к, по лінії державної виконавчої влади здійснюється Міністерством фінансів України, Головним контрольно-ревізійним управлінням Міністерства фінансів України. Окремі функції Ф, к. здійснюють Державна податкова адміністрація України, Державний митний комітет України, Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю, Державне казначейство України та деякі інші органи. Ф. к. поділяється на державний, відомчий, господарський тощо. За формами проведення розрізняють Ф. к. попередній, поточний і наступний.

Методами контролю є перевірки, ревізії, обстеження, аналіз. До >. к. відноситься незалежний фінансовий аудит.

Бюджетно-фінансовий контроль:

Попередній – здійснюється під час обговорення і затвердження проектів законів про бюджет. Поточний – під час розгляду окремих питань виконання бюджетів на засіданнях комітетів, комісій. Наступний – під час розгляду та затвердження звітів про виконання бюджетів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
Інше на тему: Іспит з курсу Державні фінанси Cубботович

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок