Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Безкоштовно інша робота на тему: Іспит з курсу Державні фінанси Cубботович

Іспит з курсу Державні фінанси Cубботович / сторінка 39

Назва:
Іспит з курсу Державні фінанси Cубботович
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
142,00 KB
Завантажень:
256
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
Формою прояву категорії “доходи бюджету” служать різні види платежів підприємств, організацій і населення в бюджет, а їх матеріяльним втіленням грошові кошти, які мобілізуються в бюджет.

Категорія “видатки бюджету” проявляється через конкретні види платежів.

Доходи бюджету виражають економічні відносини, які виникають у держави з підприємствами, організаціями, і громадянами в процесі формквання бюджетного фонду країни.Склад бюджетних доходів, форми мобілізації грошових коштів у бюджет залежать від системи і методів господарювання, а також від економічних задач, які вирішуються суспільством. Так, країни з ринковою економікою, доходи своїх бюджетів формують, в основному, за рахунок податків.

Бюджетні доходи , з однієї сторони, є результатом розподілу вартості суспільного продукту між різноманітними учасниками відтворювального процесу, а з іншої- віступають обєктом подальшого розподілу вартості, так як остання використовується для формування бюджетних фондів територіального, галузевого і територіального призначення. Склад бюджетних доходів, форми мобілізації грошових засобів в бюджет залежать від системи і методів господарювання, а також від вирішуваних суспільсьвом економічних задач.

Видатки бюджету- це економічні відносини, які виникають у звязку з розподілом і використанням грошових коштів держави за галузевим, цільовим і територіальним призначенням.

Категорія “видатки бюджету” проявляється яерез конкретні види видатків, кожний з яких може бути охарактеризований як кількісно, так і якісно.Якісна характеристика дозволяє встановити економічну природу і суспільне призначення кожного виду бюджетних видатків, а кількісна- їх величину. Бюджетні асигнування направляються у вигляді субсидій, кредитів, державних гарантій і поручительств для фінансової підтримки фермерських господарств, малих підприємств, житлового господарства тощо.бюджет відіграє також важливу роль у соціальному захисті громадян, розвиткові невиробничої сфери. Частину бюджетних коштів держава направляє на оборону, утримання правоохоронних органів, апарату управління.

1.За джерелами утворення:

доходи, отримані від розподілу новоствореної вартості (НД);доходи, що входять до складу фонду відшкодування (частина амортизаційних відрахувань);доходи від реалізації національного багатства.

2.За соціально-економічними ознаками доходи поділяються на:

доходи від господарської діяльності;доходи від використання природних ресурсів; доходи від зовнішньоекономічної діяльності доходи від банківської діяльності; доходи від реалізації дорогоцінних металів з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;державне мито;митні платежі; збори та інші неподаткові доходи; доходи від приватизації;доходи від громадян тощо.

3. За методом залучення коштів: податкові надходження: неподаткові надходження: державні цільові фонди: доходи від операцій з капіталом: офіційні трансферти:

4.За умовами формування: безповоротні - це власні доходи держави і доходи, які надходять від інших суб'єктів бюджетних відносин; поворотні - це державні позики, за користування якими треба платити і вони повинні бути повернені у визначені строки.

5.За рівнем централізації державні доходи діляться на: централізовані - які концентруються в Державному бюджеті та інших цільових фондах грошових коштів держави; децентралізовані - які використовуються за місцем їх утворення на державних підприємствах і в бюджетних організаціях (прибуток, амортизаційні відрахування).

Розмежування видатків за економічними ознаками:

Поточні видатки - видатки на товари та послуги; оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання предметів постачання і матеріалів; витрати на відрядження; оплату послуг бюджетних установ; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; виплату процентів; трансфертні платежі органам державного управління.

Капітальні видатки – це видатки бюджету на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності держави, а саме: капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення; фінансування структурної перебудови народного господарства; субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.

Функціональна структура видатків будується відповідно до основних функцій держави. Чотири групи видатків:

1. група видатків відносять державні видатки на послуги загального призначення державне управління; судова влада; міжнародна діяльність;фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу; національна оборона; правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави.

2. освіта; охорона здоров'я; соціальний захист та соціальне забезпечення; житлово-комунальне господарство; культура та мистецтво; засоби масової інформації; фізична культура і спорт.

3. видатки, спрямовані на державні послуги, пов'язані з економічною діяльністю, а також видатки на регулювання і підвищення ефективності господарської діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
Інше на тему: Іспит з курсу Державні фінанси Cубботович

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок