Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> інша робота: Категорії з курсу Теорія фінансів

Категорії з курсу Теорія фінансів / сторінка 2

Назва:
Категорії з курсу Теорія фінансів
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
10,79 KB
Завантажень:
142
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Механізм управління - відповідний кожній історичній епосі спосіб організації управління суспільним виробництвом з притаманним йому формами.

методами, засобами.

Мистецтво управління - 1) характеристика практичної діяльності управління, що відображає суб'єктивні фактори (керівник, конкретний колектив, конкретне виробництво та ін.); 2) складова частина теорії менеджменту, що вивчає способи творчого застосування наукових знань у практичній діяльності. В основ

М.у. лежить зразок - критично проаналізований позитивний приклад.

Місія організації - чітко виражена причина існування організації.

Мотивація як функція менеджменту особливий вид управлінської діяльності, який забезпечує процес спонукання себе та інших працівників до діяльності, що спрямована на досягнення особистих цілей та цілей організації.

Об'єкт управління - керована ланка, елемент системи управління, який сприймає дію управління з боку інших елементів. У виробничих системах О.у. організаційно-відокремленими підрозділами, дільницями, цехами, філіалами підприємств.

Область можливих рішень - область, в межах якої здійснюють вибір рішень. Межі її встановлюються обмеженнями, які можуть мати соціальний, економічний, технічний, організаційно-правовий, політичний характер та ін. О.м.р. можуть бути наявність ресурсів того чи іншого виду, розподіл прав і обов'язків між органами і працівниками системи управління, терміни відпрацювання й реалізації рішень.

Обов'язки - нормативно закріплене коло обов'язкових дій працівника, пов'язаних з реалізацією функцій і правового статусу даного органу управління. Службові обв'язки фіксуються в посадових інструкціях, статутах, правилах внутрішнього розпорядку, колективних та інших договорах, контрактах.

Організація - діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної цілі чи цілей.

Очікування - ситуація, за якої поведінка об'єктів ринкової господарської системи залежить не лише від подій, які мали місце в минулому або відбуваються в даний момент, а й від того, що може відбутися.

Планування як функція менеджменту - це особливий вид управлінської діял-сті, за допомогою якого створюється орієнтир майбутньої діяльності фірми.

Потреби - відчуття фізіологічного, психологічного чи соціальною дискомфорту, нестача чого-небудь або необхідність у чомусь.

Предмет науки управління - процеси створення, функціонування і розвитку організаційних утворень (підприємств, виробничих систем, а також систем відносин управління, які об'єктивно виникають на різни стадіях суспільного т індивідуального відтворення матеріальних благ).

Прийняття рішень - у вузькому розумінні - вибір найліпшого рішення множин альтернатив варіанті, у широкому - діяльність по визначенні політики управління (від підприємства до держави), яка означає не тільки вибір а й підготовку до нього, збір необхідної інформації. вибір засобів досяг-ня мети, визначення ресурсів для забезпечення прийнятого рішення до виконавців.

Принцип - в економіці базис, вихідне положення економічної теорії, основне правило (керівний напрям) організації конкретної економічної діяльності.

Розподіл праці ієрархічний - розподіл робіт за рівнями ієрархії управління.

Розподіл праці кваліфікаційний - розподіл працівників у відповідності з їх кваліфікацією, стажем роботи та особистими здібностями.

Розподіл праці посадовий - розподіл управлінських працівників у відповідності з їх компетенцією.

Розподіл праці професійний - диференціація управлінських працівників у відповідності з їх професійною підготовкою.

Розподіл праці технологічний - диференціація процесу управління на операції по збору, передачі, зберіганню та перетворенню інформації.

Розподіл праці функціональний - виділення функцій, необхідних для управління організацією.

Службовці (технічні виконавці) - обслуговують діяльність спеціалісті та керівників, виконують інформаційно-технічні операції.

Спеціалісти - аналізують інформацію та готують варіанти рішень для керівників.

Стиль управління - скупість методів, прийомів та дій, найбільш-характерних для керівника в його стосунках із підлеглими, найбільш звична манера поведінки з підлеглими.

Стиль управління авторитарний – заснований на централізації повноважень, структуруванні роботи підлеглих та використовує елементи спонукання.

Стиль управління анархічний - характеризується уникненням керівника від відповідальності за діяльність підлеглих та не дозволяє їм контролювати власну діяльність.

Стиль управління демократичний - здійснюється через демократичні норми, правила, процедури.

Стиль управління ліберальний - характеризується наданням підлеглим повної свободи у визначенні власних цілей діяльності, мінімальною участю керівника в управлінні колективом та відповідальністю керівника за діяльність підлеглих.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Інше на тему: Категорії з курсу Теорія фінансів

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок