Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> інша робота на тему: Фінанси суб’єктів господарювання

Фінанси суб’єктів господарювання / сторінка 3

Назва:
Фінанси суб’єктів господарювання
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,73 KB
Завантажень:
158
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Пайовим же капіталом є сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами. У цих визначеннях висунуто подвійну вимогу до розміру статутного та пайового капіталу. З одного боку, відповідність зафіксована в статутних документах у загальній вартості активів. З іншого боку, відображення вартості активів, які внесені власниками до капіталу підприємства.
Забезпечення цієї вимоги досягається виділенням ще однієї складової власного капіталу – неоплаченого капіталу. За П(С)БО 2 “Баланс” неоплачений капітал визначається як сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного (пайового) капіталу. Неоплачений капітал вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. Внесення активів зменшує величину неоплаченого капіталу, зводячи її до нуля.
Регулювання величини власного капіталу підприємств, характеризується особливостями, пов’язаними із можливістю викупу акцій чи часток у їх власників та повторного випуску в продаж викуплених акцій чи часток, що є вимірником права власності на активи підприємства. Тому одним із видів власного капіталу акціонерного товариства є вилучений капітал – фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством в його учасників.
Що ж стосується незареєстрованого капіталу, то його функціональним призначенням являється формування додаткових (резервних, нарощених) величин, що необхідні для забезпечення розширеного відтворення підприємства та покриття непередбачених тимчасових витрат та збитків, а тому цей капітал можна назвати також додатковим капіталом.
Сам додатковий капітал найбільш широко представлений окремими його видами (складовими) щодо власного капіталу акціонерного товариства.
Так, сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість (емісійний дохід) кваліфікується як додатковий вкладений капітал.
Інший додатковий капітал – це сума дооцінки необоротних активів, вартість активів безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.
Окремим елементом власного капіталу є резервний капітал. Він втілює суму резервів, створених відповідно до чинного законодавства або засновницьких документів.
Наприклад, формування резервного капіталу в господарських товариствах, згідно Закону України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. №1576-ХІІ, в обов’язковому порядку створюється резервний (страховий) фонд в розмірі, який встановлюється засновницькими документами, але не менше 25 відсотків статутного капіталу.
Розмір щорічних відрахувань в резервний (страховий) фонд також передбачаються засновницькими документами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку товариства. В П(С)БО 2 “Баланс” підкреслюється, що резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
Останній є суттєвою складовою частиною власного капіталу. Це та частина прибутку, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу. Відповідно сума непокритого збитку зменшує підсумок власного капіталу.
Розмір власного капіталу визначається як алгебраїчний підсумок його видів (складових): статутного капіталу або пайового капіталу; додаткового капіталу; іншого додаткового капіталу; нерозподіленого прибутку чи непокритого збитку; вилученого капіталу та неоплаченого капіталу.
Фінансово-господарська діяльність підприємства будь-якої організаційно-правової форми і власності розпочинається з формування статутного фонду.
Статутний фонд - це виділені підприємству або залучені ним на засадах, визначеним ним законодавством, фінансові ресурси у вигляді грошових коштів або вкладень у майно, матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери, що закріплені за підприємством на праві власності або повного господарського відання. За рахунок статутного фонду підприємство формує свої власні (основні та оборотні) кошти.
Порядок і джерела формування статутних фондів залежить від типу підприємства і форми власності, на базі якого воно функціонує.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Інше на тему: Фінанси суб’єктів господарювання

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок