Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Скачати безкоштовно: Фінанси суб’єктів господарювання

Фінанси суб’єктів господарювання / сторінка 7

Назва:
Фінанси суб’єктів господарювання
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,73 KB
Завантажень:
158
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 

З переходом на ринкові основи господарювання зростає роль фі-нансової діяльності підприємств. Пошук фінансових джерел розвит-ку підприємств у напрямку найефективнішого інвестування фінан-сових ресурсів, операцій із цінними паперами та інші питання фінансової діяльності набувають важливого значення для фінансо-вих служб підприємств.
Підприємства отримують доходи від таких видів фінансової дія-льності:—
придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів;—
продаж акцій, облігацій та інших цінних паперів;—
цільові грошові вклади;—
валютні операції;—
пайові внески, часткова участь у діяльності інших підприємств;—
надання позик;—
лізингові операції.
Важливий напрямок фінансової діяльності підприємства за рин-кової економіки — це раціональне використання вільних фінансо-вих ресурсів, пошук ефективних напрямків інвестування коштів, які даватимуть підприємству додатковий прибуток. Прибуткове інвес-тування грошових коштів здійснюється на фінансовому ринку.
Купуючи акції, облігації інших підприємств, необхідно виходити з того, що інвестувати треба тільки надлишкові фінансові ресурси. При цьому в підприємства мають бути готівкові кошти на випадок надзвичайних обставин. Ця готівка може бути у формі грошового залишку на банківських рахунках або у високоліквідних цінних па-перах (державних облігаціях, казначейських зобов'язаннях).
Перш ніж придбати акції (облігації) будь-якого підприємства, необхідно всебічно вивчити його діяльність, проаналізувати її фі-нансові результати. Цінність акцій визначається тими доходами, ко-трі очікуються підприємством у майбутньому, а не рівнем дивіден-дів, обіцяних у рекламних проспектах. Не рекомендується давати згоду, маючи лише неперевірену інформацію про стан справ того підприємства, цінні папери котрого планується придбати. Не можна купувати акції фірм, які не публікують звітів про свої доходи.
Стан справ підприємства, до акцій якого виник інтерес, необхід-но порівнювати із загальною ситуацією у відповідній галузі еконо-міки.
Підприємствам не рекомендується відмовлятися від придбання акцій (облігацій) тільки через невисокі дивіденди. Іноді ліпше пого-дитись на порівняно невисокі дивіденди, якщо при цьому забезпечу-ється стабільність і тривалість їх отримання.
Однак брак у нашій країні необхідних умов для функціонування вільного фінансового ринку унеможливлює дотримання цих вимог. В Україні поки що відсутнє ефективне державне регулювання випу-ску й торгівлі цінними паперами. Немає необхідної інформації, кот-ра б забезпечувала прийнятну міру ризику операцій із цінними па-перами.
Тимчасово вільні грошові засоби підприємства можуть вкладати на депозитні рахунки в комерційні банки під обумовлений відсоток.
Підприємство має право здавати в оренду нерухоме майно (буді-влі, споруди, обладнання, техніку та інше) за відповідну плату або здійснювати фінансовий лізинг.
Лізинг — це форма довгострокової оренди, яка передбачає пере-дачу права користування майном іншому суб'єкту підприємницької діяльності на платній основі і на визначений угодою строк. Об'єктом лізингу є матеріальні цінності, які входять до складу осно-вних засобів. У лізинговій угоді беруть участь три сторони: підпри-ємство-постачальник, лізингова фірма (підприємство-орендодавець), орендатор, який отримав нерухоме майно і користується ним протя-гом визначеного часу.
Є два види лізингу: фінансовий та оперативний. Фінансовий лі-зинг передбачає виплату постачальнику (лізинговій фірмі) вартості обладнання, яке замовлене орендатором, і передачу його в оренду. За фінансового лізингу строк оренди обладнання відповідає строку його амортизації. Фінансовий лізинг має також назву лізингу майна з повною окупністю або з повною виплатою. Це означає, що лізинго-давець протягом чинності договору повертає собі всю вартість майна й отримує прибуток від лізингової операції. Після закінчення строку дії договору орендатор може викупити об'єкт лізингу за за-лишковою вартістю або повернути його лізингодавцеві, або укласти новий контракт на оренду.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Інше на тему: Фінанси суб’єктів господарювання

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок