Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Скачати інша робота безкоштовно: Фінанси суб’єктів господарювання

Фінанси суб’єктів господарювання / сторінка 8

Назва:
Фінанси суб’єктів господарювання
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,73 KB
Завантажень:
158
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Оперативний лізинг укладається, як пра-вило, на час, менший за амортизаційний період майна. Після закін-чення договору об'єкт лізингу повертається лізингодавцеві або зно-ву здається в оренду.
Важливим аспектом лізингового договору є лізингова плата. Лі-зингова плата залежить від виду основних засобів, строку лізингу та інших умов договору.
Як правило, сума лізингової плати є фіксованою і вноситься од-наковими частинами протягом усього терміну дії договору. Однак за високої інфляції в договорі можна передбачати можливість періоди-чного збільшення лізингового відсотка. Крім цього, підприємства можуть одержувати додаткову курсову різницю на валютні рахунки чи операції в іноземній валюті.
Висновки
Отже, можна зробити наступні висновки:
Власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства.
Власний капітал – це власні джерела фінансування підприємства, які без визначення строку повернення внесені його засновниками (учасниками), накопичені впродовж строку існування підприємства суми реінвестованого чистого прибутку, а також дарчий капітал. Економічну сутність власного капіталу в свою чергу, можна розкрити на основі ранжування його понятійних складових за різними ознаками, такими як: джерела формування, форма існування, рівень відповідальності щодо порядку формування, функціональне призначення, складові елементи.
Зареєстрований та незареєстрований капітал підприємства різняться також і за функціональним їх призначенням. Так, зареєстрований капітал функціонально призначений для започаткування діяльності підприємства через формування його активів, необхідних для цього, а тому його можна назвати ще первісним капіталом підприємства. Окремим елементом власного капіталу є резервний капітал. Він втілює суму резервів, створених відповідно до чинного законодавства або засновницьких документів.
У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів. Укладання коштів у вироб-ництво з метою виготовлення товарів і отримання виручки від їх продажу характеризує кругообіг коштів підприємств.
Доходи від цієї діяльності мають значну питому вагу у вхідних грошових потоках підприємств і є мірою розвитку ринкової інфра-структури, особливо фінансового ринку. Ці доходи зростатимуть. Доходи від фінансових інвестицій справляють прямий, безпосеред-ній вплив на формування балансового прибутку.
Тимчасово вільні грошові засоби підприємства можуть вкладати на депозитні рахунки в комерційні банки під обумовлений відсоток.
Підприємство має право здавати в оренду нерухоме майно (буді-влі, споруди, обладнання, техніку та інше) за відповідну плату або здійснювати фінансовий лізинг.


Список використаної літератури
Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997.
Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1998.
Гібіш Л.В. Фінанси: Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 1998.
Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. – К.: МАУП, 1999.
Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К:КНЕУ, 2003.
Уолш Карян Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства: Пер. з .англ. – К.: Всеувито; Наукова думка, 2001.
Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) букхгалтерського обліку. К.: Лібра, 1999.
Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. проф.. Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002.
 

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Інше на тему: Фінанси суб’єктів господарювання

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок