Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Основні напрямки фінансового аналізу

Основні напрямки фінансового аналізу

Назва:
Основні напрямки фінансового аналізу
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
9,99 KB
Завантажень:
225
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А
на тему:
Основні напрямки фінансового аналізу


З М І С Т
1. Основні напрямки фінансового аналізу, їх економічна суть..............- 3
2. Спосіб ланцюгових підставок у фінансовому аналізі..............................- 10
3. Задача № 1.................…………............................................................................................................- 13
Література .............................................................................................................................................- 15


Основні напрямки фінансового аналізу, їх економічна суть.
З переходом України до ринкових відносин відбувається ре-формування бухгалтерського обліку, розподіл його на фінансо-вий та управлінський. Ця перебудова не могла не вплинути і на науку «економічний аналіз».
У сучасних умовах реформування бухгалтерського обліку аналіз фінансово-господарської діяльності поділяється на фінан-совий та управлінський (рис. 1.1).
Рис. 1.1. Схема розподілу аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства
Фінансовий аналіз є частиною загального, повного аналізу фі-нансово-господарської діяльності.
Під терміном «аналіз фінансово-господарської діяльності» слід розуміти єдиний цикл повної аналітичної роботи на мікрорівні.
У наш час, в умовах побудови ринкової економіки та реформу-вання бухгалтерського обліку у фінансовий та управлінський, фі-нансовий аналіз як важливий елемент аналітичної роботи стає од-ним з головних інструментів управління діяльністю підприємств.
В основі фінансового аналізу лежить аналіз та управління фі-нансовими ресурсами суб'єктів господарювання.
Для того, щоб підприємство мало змогу вижити в умовах жор-сткої конкуренції та бути прибутковим і рентабельним, керівниц-тву необхідно володіти методикою фінансового аналізу, мати пе-вну інформаційну базу для його проведення та відповідних кваліфі-кованих робітників для реалізації цієї методики на практиці.
Фінансовий аналіз є одною із найважливіших функцій управ-ління. Він дає змогу визначити конкурентоспроможність суб'єкта господарювання в ринковій економіці.
Суб'єкт господарювання здійснює свою виробничо-торговель-ну діяльність на ринку самостійно, але в умовах конкуренції. Ринкові регулятори разом із конкуренцією створюють єдиний механізм господарювання, що примушує виробника враховувати інтереси і попит споживача. Господарюючі суб'єкти вступають між собою в конкурентні відносини. Той, хто програє, стає банк-рутом. Щоб цього не сталося, господарюючий суб'єкт повинен завжди постійно слідкувати за ситуацією на ринку, забезпечувати собі високу конкурентоспроможність.
Особливістю формування ринкової економіки, крім посилення впливу жорсткої конкурентної боротьби, є зміни технології виро-бництва, комп'ютеризація обробки економічної інформації, не-скінченні нововведення у податковому законодавстві, постійні зміни процентних ставок і курсів валют на тлі тривалої інфляції.
За цих умов перед керівництвом підприємств постає багато проблемних питань. Серед них:—
якою повинна бути стратегія підприємства для успішного його функціонування?—
якою повинна бути тактика підприємства для досягнення стратегічної мети?—
як підвищити ефективність управління матеріальними, тру-довими і особливо фінансовими ресурсами, щоб раціонально ор-ганізувати прибуткову діяльність підприємства?—
що треба робити для того, щоб у підприємства були стійке фінансове становище, висока платоспроможність і ліквідність?—
як досягти фінансової стабільності та фінансової стійкості підприємства?—
як зробити підприємство конкурентоспроможним в умовах ринку, панування конкуренції?
На ці та інші життєво важливі питання може дати відповідь об'єктивний фінансовий аналіз, який є одним з інструментів до-слідження ринку і забезпечення конкурентоспроможності під-приємства, за допомогою якого відбувається раціональний роз-поділ матеріальних, трудових, фінансових ресурсів.
Серед матеріальних, трудових і фінансових ресурсів перше місце посідають фінансові, оскільки вони є єдиним видом ресур-сів підприємства, що трансформується в будь-який інший вид у мінімальний термін.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Інше на тему: Основні напрямки фінансового аналізу

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок