Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Валютне регулювання та валютний контроль

Валютне регулювання та валютний контроль

Назва:
Валютне регулювання та валютний контроль
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
9,45 KB
Завантажень:
327
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з фінансів


1. Валютне регулювання та валютний контроль
Режим здійснення валютних операцій на території України, принципи валютного кредитування, повноваження державних органів і функції банків (інших кредитно-фінансових установ) в регулюванні валютних операцій порядок здійснення валютного контролю регулює Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” (від 1993 р. із змінами та доповненнями).
Структурна побудова Закону подана на рис.1.
Концепція НБУ у сфері валютного регулювання визначена законом України “Про національний банк України”. 
Нацiональний банк дiє як уповноважена державна установа при застосуваннi законодавства України про валютне регулювання i валютний контроль.
До  компетенцiї Нацiонального банку у сферi валютного  регулювання належать:
1) видання нормативних актiв щодо ведення валютних операцiй;
2) видача та вiдкликання лiцензiй, здiйснення контролю за дiяльнiстю банкiв та iнших установ, якi отримали лiцензiю Нацiонального банку на здiйснення операцiй з валютними цiнностями;
3) встановлення лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї для банкiв та iнших установ, що купують та продають iноземну валюту.
Нацiональний банк визначає структуру валютного ринку України та органiзовує торгiвлю валютними цiнностями на  ньому вiдповiдно до законодавства України про валютне регулювання.
Нацiональний банк проводить дисконтну та девiзну валютну полiтику i застосовує в необхiдних випадках валютнi обмеження.
Нацiональний банк здiйснює дисконтну валютну полiтику, змiнюючи облiкову ставку Нацiонального банку для регулювання руху капiталу та балансування платiжних зобов'язань, а також коригування курсу грошової одиницi України до iноземних валют.
Нацiональний банк здiйснює девiзну валютну полiтику на пiдставi регулювання курсу грошової одиницi України до iноземних валют шляхом купiвлi та продажу iноземної валюти на фiнансових ринках.
Для забезпечення внутрiшньої i зовнiшньої стабiльностi грошової одиницi України Нацiональний банк має золотовалютний резерв, що складається з таких активiв:
- монетарне золото;
- спецiальнi права запозичення;
- резервна позицiя в МВФ;
- iноземна валюта у виглядi банкнот та монет або кошти на рахунках за кордоном;
- цiннi папери (крiм акцiй), що оплачуються в iноземнiй валютi;
- будь-якi iншi міжнародні визнанi резервнi активи за умови забезпечення їх надiйностi та лiквiдностi. ( Стаття 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1919-III вiд 13.07.2000 )
Поповнення золотовалютних резервiв проводиться Нацiональним  банком шляхом:
1) купiвлi монетарного золота та iноземної валюти; ( Пункт 1 статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1919-III вiд 13.07.2000 )
2) отримання доходiв вiд операцiй з iноземною валютою, банкiвськими металами та iншими міжнародними визнаними резервними активами;
3) залучення Нацiональним банком валютних коштiв вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй, центральних банкiв  iноземних держав та  iнших кредиторiв.
Використання золотовалютного резерву здiйснюється Нацiональним банком на такi цiлi:
1) продаж валюти на фiнансових ринках для проведення грошово-кредитної полiтики, включаючи полiтику обмiнного курсу;
2) витрати по операцiях з iноземною валютою, монетарними металами, а також iншими мiжнародними визнаними резервними активами.
Не допускається використання золотовалютного резерву для надання кредитiв i гарантiй та iнших зобов'язань резидентам i нерезидентам України.
Нацiональний банк є єдиним зберiгачем державного золотовалютного запасу, а також дорогоцiнних металiв, дорогоцiнних каменiв, iнших коштовностей, що належать державi.
Система валютних обмежень і регламентацій віддзеркалює стан державної валютної політики. Остання зорієнтована на досягнення певних економічних цілей, пріоритетними серед яких можна вважати:*
забезпечення рівноваги платіжного балансу;*
стимулювання експорту;*
стабілізацію валютного курсу;*
забезпечення надійних джерел надходжень валютних цінностей на валютний ринок тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Інше на тему: Валютне регулювання та валютний контроль

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок