Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> інша робота: Заробітна плата у державному секторі

Заробітна плата у державному секторі / сторінка 2

Назва:
Заробітна плата у державному секторі
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
13,81 KB
Завантажень:
213
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Заробітна плата сприяє вихованню працівників, формуванню в них певного позитивного ставлення до праці, заінтересованості в підвищенні культурно-технічного, освітнього рівня, розвитку творчих здібностей, зміцненні трудової дисципліни, співробітництва тощо.
Облікова функціяполягає в тому, що заробітна плата, нарахована в грошовому виразі за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за відрядними розцінками, тарифними ставками (окладами) ро-бітників та посадовими окладами керівників, у грошовому виразі відби-ває міру участі живої праці в процесі формування витрат виробництва.
1. Форми і системи заробітної плати у державному секторі
Рівень заробітної плати залежить не тільки від розвитку суспіль-ного виробництва, а й від ефективності праці окремих працівників. Тому поряд із нормуванням праці і тарифікацією робіт важливе значення має упровадження в економічні розрахунки раціональних форм і систем нарахування заробітної плати, які реально відбивають міру праці й міру її оплати. За допомогою форм і систем оплати праці суспільство здійснює диференціацію рівня заробітної плати, визначає певні конкретні спів-відношення в рівнях оплати праці різної кількості та якості.
Організація матеріального стимулювання праці на підприємствах незалежно від форм власності передбачає вибір і застосування найбільш раціональних форм і систем індивідуальної і колективної оплати праці, удосконалення існуючих методів матеріального заохочування і матері-альної відповідальності робітників, а також застосування прогресивних способів матеріального і морального стимулювання трудових колек-тивів.
Важливе значення в організації заробітної плати має впровадження її різноманітних форм і систем.
Залежно від того, що є основою визначення розміру заробітку -обсяг виконаної роботи (продукції) чи відпрацьований час, виділяють дві основні форми заробітної плати: відрядну й погодинну.
Відрядна заробітна платанараховується у визначеному розмірі за кожну одиницю виконаної роботи чи виробленої продукції, вираже-ної в натуральних одиницях виміру (штуках, кілограмах, метрах тощо).
При застосуванні відрядної форми оплати праці розмір заробіт-ної плати залежить від кількості та якості виконаної роботи чи вироб-леної продукції. Тому вона застосовується в галузях, де можна визначити обсяг виконаної роботи чи виробленої продукції окремим праців-ником.
Організація відрядної оплати праці вимагає розроблення певних нормативів (норм виробітку, норм часу) витрат праці для кожного ро-бітника (групи робітників) і визначення розміру оплати за кожну оди-ницю виготовленої продукції (виконаної роботи), тобто установлення відрядної розцінки.
Відрядна розцінка може бути установлена як незмінна (пряма) з розрахунку на кожну одиницю виготовлюваної продукції (чи на кожну виробничу операцію) або на весь обсяг роботи, узятий у цілому (акорд-не), так і змінна, що прогресивно зростає залежно від виконання і пере-виконання норм виробітку (норм часу).
Відрядна заробітна плата включає пряму відрядну, відрядно-прогре-сивну і відрядно-преміальну системи оплати праці.
Пряма система нарахування відрядної заробітної плати - - пе-редбачає оплату праці за виконаний обсяг роботи чи вироблений обсяг продукції за єдиними розцінками без обмеження розміру заробітної плати. Величина заробітної плати збільшується прямо пропорційно до обсягу виконаних робіт (виробленої продукції).
Залежно від чисельності робітників, які виконують роботу, і способу виконання відрядність може бути індивідуальною, бригадною.
При індивідуальній відрядній оплаті праці кожному виконавцю визначається окремо самостійне завдання, окремо організовується облік обсягу виконаної роботи чи виробленої продукції і здійснюється нара-хування заробітної плати.
При бригадній відрядній оплаті праці виробниче завдання визна-чається бригаді робітників, які виконують роботи різної кваліфікації, на основі чіткого розподілу праці, організація обліку ведеться в цілому по бригаді, нарахування заробітної плати здійснюється не індивідуаль-но кожному члену бригади, а всій бригаді в цілому і розподіляється між окремими членами бригади залежно від кількості відпрацьованого кожним робітником часу і його кваліфікаційного тарифного розряду.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Інше на тему: Заробітна плата у державному секторі

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок