Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> інша робота на тему: Заробітна плата у державному секторі

Заробітна плата у державному секторі / сторінка 3

Назва:
Заробітна плата у державному секторі
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
13,81 KB
Завантажень:
213
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Бригадну відрядну систему нарахування заробітної плати викорис-товують у тому разі, коли окремі операції виробничого процесу вико-нують групи працівників різної кваліфікації, коли характер обладнан-ня, яке використовується, чи специфіка технології потребують одночас-ної роботи групи робітників, наприклад складання, ремонт і монтаж великих машин і механізмів, обслуговування доменних і мартенівських печей тощо.
При індивідуальній прямій відрядній системі нарахування заробіт-ної плати величина заробітку безпосередньо залежить від індивідуаль-ного виробітку. Важливою умовою впровадження індивідуальної відряд-ної форми оплати праці є такий розподіл праці, при якому праця кож-ного робітника окремо може бути нормованою й облікованою.
Індивідуальна пряма відрядна оплата праці є досить ефективною, простою і зрозумілою кожному робітникові. При цій формі оплати праці працюючий виразно бачить зв'язок між своїм заробітком і виробітком продукції чи обсягом виконаної роботи, що підвищує його заінтересо-ваність у збільшенні виробництва.
Проте треба мати на увазі, що ця система нарахування заробітної плати впливає на зростання продуктивності праці лише в тому разі, якщо вона базується на науково обгрунтованому технічному нормуванні і тарифікації робіт, організації й обслуговуванні робочих місць і суво-рому контролі за виробітком і якістю виконуваних робіт.
Створюючи значну матеріальну заінтересованість працівників у підвищенні свого особистого виробітку, пряма індивідуальна відрядна оплата праці водночас недостатньо матеріально стимулює їх у досяг-ненні високих загальних показників роботи бригади, дільниці, зміни, цеху в цілому, а також в економії витрат матеріальних ресурсів. Тому ця система нарахування заробітної плати часто поєднується з премію-ванням робітників за виконання і перевиконання як загальних, так і кон-кретних індивідуальних показників роботи. Пряму відрядну оплату до-повнюють преміювальними доплатами.
Непряма відрядна системанарахування заробітної плати викори-стовується для визначення заробітку не основних, а допоміжних робіт-ників (наладчиків, ремонтників та ін.), у тих випадках, коли праця до-поміжного робітника, який зайнятий обслуговуванням основних робіт-ників-відрядників, значною мірою впливає на результати їх роботи і коли його праця не може бути нормованою. Вона характеризується тим, що величина заробітної плати допоміжного персоналу визначається за результатами праці основних робітників з урахуванням виконання норм виробітку (норм часу) основними робітниками та їх чисельності.
Відрядно-прогресивна система оплати праці.За відрядно-прогресив-ної системи оплати праці заробітна плата робітникам нараховується за обсяг виконаної роботи чи виробленої продукції в межах планової нор-ми (бази) виробітку за основними незмінними відрядними розцінками, а за обсяг роботи чи продукції, виконаної (виробленої) понад вихідну планову норму (базу) виробітку, — за підвищеними чи прогресивно зро-стаючими прямими відрядними розцінками.
Нарахування заробітної плати робітникам при відрядно-прогре-сивній оплаті праці здійснюється за місячними результатами роботи за обсяг продукції (роботи), виробленої понад місячну вихідну плано-ву норму (базу).
Упровадження цієї системи оплати праці вимагає дотримання пев-них організаційних умов. У зв'язку з тим, що застосування відрядно-прогресивної оплати праці значно ускладнює облік роботи і продукції, збільшує обсяг розрахункових робіт, не завжди заохочує робітників до підвищення якості виготовлюваної продукції і виконуваної роботи, нерідко спричиняє перевитрати фонду заробітної плати, використовувати цю форму необхідно обмежено, лише в окремих галузях і на окремих дільницях, які стримують процес зростання продуктивності праці і ви-робництва в цілому. Упровадження відрядно-прогресивної оплати праці має бути економічно й організаційно обгрунтоване і не зумовлювати невиправдані перевитрати фонду заробітної плати. Термін застосуван-ня відрядно-прогресивної оплати праці має бути нетривалим і визна-чатися в кожному конкретному випадку, виходячи з виробничої необ-хідності, керівником за погодженням з профспілковою організацією підприємства.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Інше на тему: Заробітна плата у державному секторі

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок