Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Скачати інша робота: Заробітна плата у державному секторі

Заробітна плата у державному секторі / сторінка 4

Назва:
Заробітна плата у державному секторі
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
13,81 KB
Завантажень:
213
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

При організації відрядно-прогресивної системи оплати праці не-обхідно забезпечити ретельний облік виробленої продукції і робочого часу, відпрацьованого кожним робітником-відрядником, і забезпечити правильне визначення розміру перевиконання ним норм виробітку і прогресивних доплат. На дільницях, де є можливість обліку роботи в натуральних одиницях виміру, вихідна планова норма (база) обсягу про-дукції (роботи), понад яку для оплати праці робітників-відрядників застосовуються відрядні прогресивні розцінки, також має установлю-ватися у натуральному виразі.
Вiдрядно-преміальпа система оплати праці. При цій системі опла-ти праці загальний заробіток робітника складається з заробітної плати, нарахованої за фактично виконану роботу чи вироблену продукцію за прямими (необмеженими) відрядними розцінками, і премій за виконан-ня та перевиконання установлених планових (нормативних) кількісних і якісних показників.
Залежно від специфіки виробництва і характеру виконаної роботи для різних категорій робітників-відрядників визначаються конкретні показники і розміри преміювання.
При впровадженні відрядно-преміальної системи нарахування за-робітної плати необхідно дотримуватися таких умов:*
премії можуть виплачуватися як за виконання, так і за перевико-нання планових (нормативних) завдань. При цьому розмір премії за перевиконання завдань, як правило, не повинен перевищувати розміру премії, визначеної за виконання планового (нормативного) завдання;*
для окремих категорій робітників і професій розмір премій пови-нен визначатися з урахуванням впливу їх на результати праці збільшення виробництва продукції і підвищення її якості;*
премії за виконання і перевиконання планових (нормативних) зав-дань, як правило, повинні виплачуватися лише за умови виконання ро-бітниками визначеної для них норми виробітку чи норми часу;*
необхідно чітко визначити показники, які відбивають результати праці кожного окремого робітника за рівнем виконання ним виробни-чих планових (нормованих) завдань, і не допускати множинності та-ких показників;*
потрібно забезпечити впровадження у виробництво науково об-грунтованих (технічних) нормативів витрат праці (норм часу, норм виробітку, норм обслуговування і норм чисельності виконавців);*
слід забезпечити економічне й організаційне обгрунтування відряд-но-преміальної форми оплати праці, з тим щоб її застосування не спри-чинило перевитрати фонду заробітної плати, зростання загальних ви-трат виробництва і собівартості продукції;*
робітники, які мали прогули, припустилися виробничого браку у виконанні своїх обов'язків протягом певного періоду, повинні позбавля-тися премііі частково чи повністю;*
преміювання виробничого персоналу здійснюється відповідно до Положення про відрядно-нреміальну оплату праці за рахунок фонду заробітної плати.
Оплата праці керівників, службовців та спеціалістів. Основою організації оплати праці керівників, службовців і спеціалістів є система посадових окладів, які є різновидом погодинної оплати праці.
Посадовий оклад — це щомісячний розмір погодинної заробітної плати, установлений у централізованому порядку для певної посади управлінського персоналу, спеціалістів і службовців.
Посадові оклади як форма оплати праці застосовуються також у тих випадках, коли робітники протягом робочого часу виконують як фізичну роботу, так і функції службовців або спеціалістів. За цією фор-мою оплачується, наприклад, праця роздавальників інструменту, комір-ників, ліфтерів вантажних ліфтів, водіїв автокар та ін.
Розмір заробітної плати за посадовими окладами регулюється за-твердженою урядом схемою посадових окладів з урахуванням значення тієї чи іншої галузі, залежно від особливостей виробництва, умов праці, обсягу та складності роботи, рівня відповідальності, кваліфікації пра-цівників тощо.
У схемах посадових окладів щодо кожної посади може передбача-тись один рівень або вилка рівнів окладу (наприклад, мінімальний і максимальний розмір окладу).
Праця керівників, службовців і спеціалістів оплачується погодинно з урахуванням розміру визначеного їм посадового окладу та фактично відпрацьованого часу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Інше на тему: Заробітна плата у державному секторі

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок