Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Назва:
РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
7,64 KB
Завантажень:
206
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З ПРЕДМЕТУ “РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ”


ПЛАН
1. Функції фінансового ринку
2. Фінансові інструменти з низьким рівнем ризику
Список використаної літератури


1. Функції фінансового ринку
Сутність та роль фінансового ринку в економіці держави найбільш повно розкривається в його функціях, основними з яких є:
1) мотивована мобілізація заощаджень приватних осіб, при-ватного бізнесу, державних органів, зарубіжних інвесторів та трансформація акумульованих грошових коштів у позичковий та інвестиційний капітал;
2) реалізація вартості, втіленої у фінансових активах, та організація процесу доведення фінансових активів до споживачів (покупців, вкладників);
3) перерозподіл на взаємовигідних умовах грошових коштів підприємств із метою їх ефективнішого використання;
4) фінансове обслуговування учасників економічного кругообігу та фінансове забезпечення процесів інвестування у вироб-ництво, розширення виробництва та дольової участі на основі визначення найбільш ефективних напрямів використання капіталу в інвестиційній сфері;
5) вплив на грошовий обіг та прискорення оборогу капіта-лу, що сприяє активізації економічних процесів;
6) формування ринкових цін на окремі види фінансових активів;
7) страхова діяльність та формування умов для мінімізації фінансових та комерційних ризиків;
8) операції, пов'язані з експортом-імпортом фінансових активів; інші фінансові операції, пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю;
9) кредитування уряду, місцевих органів самоврядування шляхом розміщення урядових та муніципальних цінних паперів;
10) розподіл державних кредитних ресурсів і розміщення їх серед учасників економічного кругообігу тощо.
Тимчасово вільний капітал, який перебуває у формі суспільних заощаджень, тобто грошових та інших фінансових ре-сурсів населення, підприємств, державних органів, не витрачений на споживання і реальне інвестування, залучається через ме-ханізм фінансового ринку окремими його учасниками для на-ступного ефективного використання в економіці країни.
Механізм функціонування фінансовою ринку забезпечує виявлення обсягу і структури попиту на окремі фінансові активи та своєчасне його задоволення в межах всіх категорій спожи-вачів, які тимчасово мають потребу в залученні капіталу із зовнішніх джерел.
Функція фінансового ринку, що полягає в організації про-цесу доведення фінансових активів до споживача, виявляється че-рез створення мережі різноманітних інститутів з реалізації фінан-сових активів (банків, бірж, брокерських контор, інвестиційних фондів, фондових магазинів, страхових компаній і т.п.). її завдан-ня полягає в створенні нормальних умов для реалізації грошових ресурсів (заощаджень) споживачів (покупців, вкладників) в обмін на фінансові активи, що їх цікавлять.
Задовольняючи значний обсяг і широке коло інвес-тиційних потреб господарюючих суб'єктів, механізм фінансового ринку через систему ціноутворення на окремі інвестиційні інстру-менти виявляє найбільш ефективні сфери і напрями інвес-тиційних потоків з позицій забезпечення високого рівня дохідності капіталу, який використовується із цією метою.
Зміст функції фінансовою забезпечення процесів інвесту-вання полягає в створенні фінансовим ринком умов для залучен-ня (концентрації) підприємцем фінансових ресурсів, необхідних для розвитку виробничо-торгового процесу. Процес залучення фінансових ресурсів містить у собі як накопичення капіталу, так і взяття його в борг (позика), у найм (селенг).
Сутність функції впливу на і ротовий обіг зводиться до створення фінансовим ринком умов для безупинного переміщен-ня грошей у процесі здійснення різноманітних платежів і регулю-вання обсягу грошової маси в обігу. Через дану функцію здійснюється реалізація на фінансовому ринку грошової політики держави. Від усталеності грошового обігу залежить уста-леність фінансового ринку.
Ринковий механізм ціноутворення на фінансовому ринку протилежний державному, хоча і перебуває під певним впливом державного регулювання. Він дозволяє повністю врахувати по-точне співвідношення попиту і пропозиції за різними фінансови-ми активами, яке формує відповідний рівень цін на них; макси-мальною мірою задовольнити економічні інтереси продавців і покупців фінансових активів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Інше на тему: РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок