Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Факторингові послуги на фінансовому ринку. Перспектива розвитку інститутів фінансового посередництва в Україні

Факторингові послуги на фінансовому ринку. Перспектива розвитку інститутів фінансового посередництва в Україні

Назва:
Факторингові послуги на фінансовому ринку. Перспектива розвитку інститутів фінансового посередництва в Україні
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
5,60 KB
Завантажень:
347
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Контрольна робота
Факторингові послуги на фінансовому ринку. Перспектива розвитку інститутів фінансового посередництва в Україні


І. Факторингові послуги на фінансовому ринку
Ринок факторингових послуг має досить коротку історію розвит-ку. Перші факторингові послуги були надані американськими бан-ками в 50-х роках XX ст. Офіційно вони були визнані одним із видів банківської діяльності в США в 1963 р. З часом факторингові по-слуги стали надавати не тільки факторингові відділи комерційних банків, а й спеціалізовані факторингові компанії.
Починаючи з 70-х років ринок факторингових послуг почав інтен-сивно розвиватись у країнах Західної Європи. Щорічні обсяги фак-торингових операцій і на сьогодні в більшості промислово розвине-них країн Європи постійно зростають. Для впорядкування ринку факторингових послуг та зменшення ризиків у своїй діяльності фак-торингові компанії Європи об'єднались у міжнародну організацію факторингових компаній, що дало їм змогу використовувати правові санкції до боржників — резидентів різних країн.
У багатьох країнах на ринку факторингових послуг основну роль сьогодні відіграє невелика кількість факторингових компаній, які охоплюють практично весь ринок і нерідко пов'язані з великими ко-мерційними банками. Вітчизняні комерційні банки також мають пра-во надавати факторингові послуги, однак частка факторингу в їх ба-лансах на сьогодні незначна і коливається в межах від 0,5% до 5%.
Поява і розвиток ринку факторингових послуг пов'язані значною мірою з постійним зростанням конкуренції на ринку товарів та послуг, удосконаленням форм та методів взаємодії між суб'єктами підприємницької діяльності, споживачами та виробниками продукції. Більшість корпорацій, що здійснюють сьогодні свою діяльність на ринках промислово розвинених країн, мають відповідні галузям та пропорційні сумарним активам стабільні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості. Це є наслідком широкого використання в підприємницькій діяльності механізму комерційного кредитуван-ня. І якщо значні обсяги кредиторської заборгованості свідчать про відповідні обсяги фінансових ресурсів, що перебувають у тимчасово-му розпорядженні підприємства, то значні обсяги дебіторської забор-гованості — про неможливість використання відповідної суми коштів. Кошти надходять у розпорядження підприємств лише в разі пога-шення дебіторської заборгованості.
Оскільки механізм комерційного кредитування є необхідною умо-вою функціонування підприємницьких структур в умовах сучасної ринкової економіки, проблема на сьогодні полягає не в погашенні в повному обсязі дебіторської заборгованості, а в ефективному управ-лінні нею. Як правило, проблеми з управлінням та своєчасним погашенням дебіторської заборгованості виникають у фірм, що знахо-дяться на етапі зростання: розширюють виробництво, займаються освоєнням нових видів продукції, шукають нові ринки збуту. Іноді фірми не можуть забезпечити своєчасне погашення дебіторської за-боргованості і надходження коштів із-за різкого збільшення обсягів реалізації в кредит або надання кредитів покупцям на тривалий термін (наприклад, при експортних операціях).
У таких випадках фірми звертаються за допомогою до факторин-гових компаній, які спеціалізуються на торгових боргах, зокрема управляють боргами, викуповують їх, а також надають кредити під дебіторську заборгованість.
При управлінні боргами клієнта фірма-фактор здійснює управління рахунками-фактурами клієнта, веде бухгалтерський облік-продаж, здійснює кредитний контроль та отримує борги. При цьому факто-рингова фірма не тільки поліпшує менеджмент підприємства, беручи на себе роботу адміністрації, а й знижує витрати клієнта на утриман-ня управлінського апарату. Послуги фактора при обслуговуванні великих боргів досить дешеві й становлять від 0,7 до 2% купівель-ної вартості боргів клієнта.
Купуючи борги клієнта, фактор бере на себе ризики втрат по без-надійних боргах і здійснює страхування клієнта від збитків по без-надійних боргах. У більшості випадків фактор купує борги клієнта без права регресу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Інше на тему: Факторингові послуги на фінансовому ринку. Перспектива розвитку інститутів фінансового посередництва в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок