Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошових коштів

Фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошових коштів

Назва:
Фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошових коштів
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
8,72 KB
Завантажень:
89
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Контрольна робота
З дисципліни “Фінансовий аналіз”


1. Рух грошових коштів
внаслідок фінансової діяльності підприємства
Фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошових коштів. Саме тому досить часто поняття «фінанси підприємств» ототожнюється з грошовими коштами, наявними фінансовими ре-сурсами. Однак самі кошти чи фінансові ресурси не розкривають поняття «фінанси», якщо не з'ясувати суті економічної природи останніх. Такими суттєвими загальними властивостями, які лежать в основі фінансів, є закономірності відтворювального процесу та гро-шові відносини, що виникають між учасниками суспільного вироб-ництва на всіх стадіях процесу відтворення, на всіх рівнях господа-рювання, у всіх сферах суспільної діяльності. Однак не всі грошові відносини належать до фінансових. Грошові відносини перетворю-ються на фінансові, коли рух грошових коштів стає відносно самостійним. Таке відбувається в процесі формування, розподілу, вико-ристання грошових доходів та фондів згідно з цільовим при-значенням у формі фінансових ресурсів. До фінансів належать такі групи фінансових відносин:*
пов'язані з формуванням статутного фонду суб'єктів господа-рювання;*
пов'язані з утворенням та розподілом грошових доходів: ви-ручки, валового та чистого доходу, прибутку, грошових фондів під-приємств;*
які виникають між суб'єктами господарювання у зв'язку з ін-вестуванням у цінні папери та одержанням на них доходів у вигляді відсотків, дивідендів, здійсненням пайових внесків та участю в роз-поділі прибутку від спільної діяльності, одержанням та сплатою штрафних санкцій;*
які формуються в підприємств з банками, страховими ком-паніями у зв'язку з одержанням та погашенням кредитів, сплатою відсотків за кредит та інші види послуг, одержанням відсотків за розміщення та зберігання коштів, а також у зв'язку зі страховими платежами та відшкодуваннями за різними видами страхування;*
що виникають у підприємств з державою з приводу податко-вих та інших платежів у бюджет та цільові фонди, бюджетного фі-нансування, одержання субсидій;*
що формуються в підприємств у зв'язку з внутрішньовироб-ничим розподілом доходів та фондів.
Отже, об'єктом фінансів підприємств є економічні відносини. пов'язані з рухом коштів, формуванням та використанням грошових фондів. Суб'єктами таких відносин можуть бути підприємства та організації, банківські установи та страхові компанії, позабюджетні фонди, інвестиційні фонди, аудиторські організації, інші суб'єкти господарювання, які є юридичними особами.
У процесі відтворення (виробництво, розподіл, обмін та спожи-вання) відбувається розподіл вартості валового внутрішнього про-дукту (виручка від реалізації продукції) за цільовим призначенням, а також розподіл його між державою та суб'єктами господарюван-ня, кожен з яких одержує свою частку виробленого продукту в гро-шовій формі. Відтак гроші створюють умови для появи фінансів як самостійної сфери грошових відносин, як системи виробничих від-носин.
Безпосередньою сферою фінансових відносин підприємств є про-цеси первинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту (с + v + w), коли вона розподіляється на вартість матеріальних ви-трат (с), необхідного продукту (v), додаткового продукту (ні). При цьому утворюються різні фонди грошових доходів. З допомогою фінансів у суспільному виробництві відбувається рух грошових ко-штів, які набирають специфічної форми фінансових ресурсів, що формуються в суб'єктів господарювання та в держави.
Таким чином, фінанси підприємств — це економічні відносини, які відображають формування, розподіл та використання грошових фондів і доходів суб 'єктів господарювання в процесі відтворення.
У процесі відтворення фінанси підприємств як економічна кате-горія проявляються та виражають свою суть, свою внутрішню влас-тивість через такі функції:—
формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-госпо-дарської діяльності;—
розподіл та використання фінансових ресурсів для забезпе-чення поточної виробничої та інвестиційної діяльності, для вико-нання своїх зобов'язань перед фінансово-банківською системою та для соціально-економічного розвитку підприємств;—
контроль за формуванням та використанням фінансових ре-сурсів у процесі відтворення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Інше на тему: Фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошових коштів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок