Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> інша робота: Державний кредит

Державний кредит / сторінка 2

Назва:
Державний кредит
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,82 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 

Насамперед наявність державного боргу не дає уявлення щодо реального фінансового становища держави. Державний борг – це складне явище, зумовлене низкою факторів, яке в умовах кожної держави може мати свою специфіку. Якщо нестачу коштів у бюджеті держава покриває за рахунок отри-маних позик, то це не можна вважати нормальним явищем. Це свідчення нездорового фінансового становища, при якому виникатиме потреба укладати договори на позики, а в кінце-вому підсумку – розраховуватися за боргами за рахунок збіль-шення податків.
Нинішні західні вчені переконані, що покриття дефіциту за рахунок державних запозичень не є виправданим. Водночас більшість дотримується думки, що розмір державного боргу не можна обмежувати, тому що на відміну від приватних госпо-дарств і корпорацій, які можуть збанкрутувати, уряд не може стати банкрутом. Одностайною є думка, що в кожній державі розмір державного боргу необхідно пов'язувати з обсягами ВВП, створеного економікою.
На сьогодні майже кожна держава має певний розмір за-боргованості. Різниця лише в тому, що поряд із збільшенням боргу не кожна держава знаходить шляхи для його своєчасно-го повернення.
Країни, що розвиваються, вирізняються стрімкими темпа-ми зростання заборгованості. Так, їхня заборгованість із 1970 р. до середини 1990-х років зросла майже в 20 разів. За даними експертів Організації економічного співробітництва та розвитку, відбувається зростання зовнішньої заборгованості у світі. На початок 1996 р. найбільший розмір зовнішнього боргу мала Мексика (125 млрд. дол.) і Китай (111 млрд. дол.). Значні розміри зовнішнього державного боргу мають також Бразилія, Росія, Індонезія, Іран, Угорщина.
Однією з головних характеристик становища боргової за-лежності країни є співвідношення суми зовнішнього держав-ного боргу до ВВП. Міжнародний банк реконструкції та роз-витку критичним рівнем цього показника вважає 80 – 100%. За даними МВФ, у 1995 році сумарний борг щодо ВВП стано-вив у США – 69%, у Німеччині – 56%, у Франції – 51,9%, у Великобританії – 46,6%, у Японії – 87%, в Італії – 126,7%.
Все сказане вище дає підстави дійти висновку, що пробле-ма полягає насамперед не в розмірах державних запозичень, а в їхньому використанні. На нашу думку, заслуговують на увагу наукові висновки про те, що розмір річних державних запозичень завжди повинен дорівнювати обсягові капітальних вкладень в економіку. Залучення додаткових коштів зі світо-вого ринку позикових капіталів має стимулювати економічне зростання держави. Часто кошти, що виділяються міжнарод-ними кредитними інститутами, видаються під певні умови. Виконання цих умов може призвести до формування незахищеного внутрішнього ринку, зростання соціального напру-ження та інших негативних явищ. Тому в подібних випадках пріоритетними повинні бути економічні інтереси держави. У більшості країн світу величина державного боргу регулюєть-ся законодавче.
Внутрішній державний кредит може мати товарну і гро-шову форму. Товарну форму використовують при розлад-нанні грошової системи. В цей період державний кредит виступає, як правило, в грошовій формі, а саме: державні позики, вклади населення в ощадних банках, використання державного кредитного фонду, грошові лотереї.
Найпоширенішою формою державного кредиту є пози-ки. За допомогою їх мобілізуються тимчасово вільні кошти юридичних і фізичних осіб для фінансування потреб держа-ви. Держава випускає і розповсюджує цінні папери, як пра-вило, облігації. Вони мають номінальну вартість, за якою продаються і гасяться. Виходячи з номінальної вартості об-лігацій, виплачуються проценти.
Державні позики можуть випускатися центральним уря-дом і місцевими органами і розповсюджуватись тільки се-ред населення або тільки серед юридичних осіб. Залежно від способу виплати доходу позики поділяють на процентні, виграшні, процентно-виграшні, безпроцентні, безпрограшні.
За виграшними позиками власники облігацій одержують твердий доход у формі процента від номінальної вартості облігації.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Інше на тему: Державний кредит

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок