Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> інша робота на тему: Державний кредит

Загрузка...

Державний кредит / сторінка 3

Назва:
Державний кредит
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,82 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
При виграшних позиках весь доход власники об-лігацій одержують у формі виграшу. Доход виплачується не за всіма облігаціями, а лише за тими, на які випав виграш. Безпрограшні позики випускаються з умовою, що протягом строку дії позики виграшними будуть всі облігації. Безпро-центні займи не передбачають виплату доходу, але гаранту-ють одержання товару, на який не задовольняється попит на ринку. Вартість кожної випущеної облігації дорівнює ціні товару (легкового автомобіля, телевізора, холодильника тощо).
Місцеві органи влади можуть проводити цільові позики на будівництво доріг або інші заходи, в яких зацікавлене населення цього регіону. За строками погашення позики поділяють на коротко - (до 5 років) і довгострокові (понад З років).
За методами розміщення розрізняють позики добровільні та примусові. Облігації добровільних позик вільно прода-ються і купуються банківськими установами. Державні по-зики можуть бути облігаційними і безоблігаційними. Безоблігаційні позики оформляються підписними зобов'язан-нями.
Другою формою державного кредиту є передавання ощад-ними установами частини або всієї суми коштів населення, які розміщені в ощадному банку чи в інших ощадних уста-новах держави, для покриття своїх витрат. Таке передаван-ня може здійснюватися шляхом випуску білетів державної скарбниці, сертифікатів або оформлення безоблігаційних позик.
Сьогодні найпоширенішою формою державного кредиту є використання державою коштів позикового фонду. Дер-жава мобілізує через кредитні установи частину кредитних ресурсів на покриття своїх витрат. Ця форма державного кредиту економічно не виправдана і зумовлює інфляційні процеси.
До державного кредиту належить також міждержавний кредит, коли одні держави виступають кредиторами, а інші – позичальниками. Він надається на умовах строковості, платності та поворотності. Величину одержаних зов-нішніх позик і нарахованих процентів включають до дер-жавного боргу.
Зовнішні позики надаються за рахунок бюджетних кош-тів або спеціальних урядових фондів. Державні зовнішні позики можуть надаватися в грошовій або товарній формі. Вони бувають середньо- і довгостроковими. Грошові позики надаються у валюті країни-кредитора або у вільно конвер-тованій валюті.
Сучасна кредитна система України працює на комерційних засадах, і мобілізовані кошти в основному формують ресурси банків, частина яких може спрямовуватись на придбання дер-жавних цінних паперів.
Основною формою державного кредиту є державні позики, які забезпечуються випуском цінних паперів у двох видах – облігацій та казначейських зобов'язань.
Цінні папери уряду України почали випускатись відповід-но до постанови Кабінету Міністрів № 586 від 23 серпня 1994 року. А починаючи з 10 березня 1995 року вперше в історії України відбулись торги з розміщення облігацій дер-жавної внутрішньої позики (ОВДП).
Призначення державного кредиту полягає насамперед у тому, що він є засобом мобілізації державою додаткових фі-нансових ресурсів. За дефіцитності державного бюджету до-датково мобілізовані фінансові ресурси спрямовуються на покриття різниці між бюджетними доходами і видатками. При позитивному бюджетному сальдо мобілізовані за допо-могою державного кредиту засоби прямо використовуються для фінансування економічних і соціальних програм. Це озна-чає, що такий кредит, будучи засобом збільшення фінансових можливостей держави, може бути важливим чинником щодо прискорення соціально-економічного розвитку країни.
Однак надмірне збільшення обсягів використання дер-жавних облігацій (чи інших зобов'язань уряду, якими можуть бути, як у Росії наприклад, казначейські зобов'язання, що не продаються за гроші, а розміщуються серед кредиторів дер-жави в рахунок боргу) неоднозначне впливає на економічні процеси. По-перше, призводить до вилучення з ринку вало-вих заощаджень фізичних осіб та прибутків юридичних осіб і, як наслідок, – до скорочення джерел фінансування потреб інвестиційного циклу. Проблема ж відновлення інвестиційно-го процесу в Україні для подолання економічної кризи й подальшого економічного зростання залишається найактуаль-нішою.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Інше на тему: Державний кредит

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок