Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Скачати інша робота: Державний кредит

Загрузка...

Державний кредит / сторінка 4

Назва:
Державний кредит
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,82 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 

По-друге, посилюється нестійкість фінансової системи, яка і без цього розбалансована. Державні цінні папери стають основ-ним сегментом грошового ринку, який формує кругообіг значного обсягу високодохідного і частково спекулятивного капіталу, не залишаючи можливостей для спрямування його в менш прибут-кові, але вкрай необхідні для функціонування економіки України сфери.
Крім того, використання державних цінних паперів як ін-струменту грошового ринку за умов кризи економіки та фінансової системи має суперечливий вплив на бюджет. Адже вивільнення грошової маси юридичних і фізичних осіб вимагає зростання доходності зобов'язань держави, що в свою чергу підвищує витрати бюджету і збільшує суму дефі-циту.
За правовим оформленням існують державні позики, що надаються на підставі угод та забезпечені цінними папера-ми. Угодами оформляються кредити від урядів інших країн, міжнародних організацій та фінансових інститутів. За допо-могою цінних паперів мобілізуються кошти на фінансовому ринку.
За ознакою власників цінних паперів позики поділяються на ті, що реалізуються тільки серед населення, юридичних осіб, та універсальні, які призначені для розміщення серед фізичних і юридичних осіб.
Залежно від форми виплати прибутків позики поділяють на процентні, виграшні, процентно-виграшні, безпрограшні і безпроцентні. Власники боргових зобов'язань процентної по-зики одержують твердий прибуток щорічно шляхом оплати купонів або один раз під час погашення позики шляхом на-рахування процентів до номіналу цінних паперів. За виграш-ними позиками увесь прибуток власники облігацій одержу-ють у формі виграшів під час погашення облігацій. Прибу-ток виплачується не за всіма облігаціями, а тільки за тими, які потрапили до тиражу виграшів. Безпрограшні випус-ки позик гарантують, що протягом терміну дії позики виграш припаде на кожну облігацію. Безпроцентні позики не пе-редбачають виплату прибутку власникам облігацій, але гаран-тують одержання відповідних товарно-матеріальних ціннос-тей.
За термінами погашення позики поділяють на коротко-строкові – термін погашення до одного року, середньострокові – до 5 років і довгострокові – понад 5 років. Хоча законо-давством України передбачена можливість функціонування усіх видів цінних паперів, на сучасному етапі розвитку фондового ринку України переважають короткострокові боргові зобов'я-зання.
Зростання обсягів поточного неінфляційного внутрішнього фінансування бюджетного дефіциту вимагає нових методів регулювання грошового ринку. Щодо фінансування бюджет-ного дефіциту, то це означає, що Міністерство фінансів має регулярно відслідковувати динаміку та структуру покриття дефіциту, ступінь їх бюджетної ефективності й своєчасно вносити корективи в обсяги емісії різних видів державних боргових зобов'язань.
За ознакою характеру використання цінних паперів бува-ють ринкові та неринкові позики. Облігації ринкових позик вільно купуються, продаються і перепродаються на ринку цінних паперів. Неринкові позики не допускають виходу цін-них паперів на ринок, тобто їхні власники не можуть їх пере-продати.
Однією з особливостей державного кредиту є функціону-вання посередників, як правило, ощадних установ у перезара-хуванні частини внесків населення до державних позик. На відміну від першої форми державного кредиту, коли фізичні та юридичні особи купують цінні папери за рахунок власних тимчасово вільних коштів, ощадні установи надають державі кредит за рахунок позичкових засобів. Наявність посередника між державою та населенням в особі ощадних установ і над-ання останніми позики державі за рахунок позичкових засо-бів без відома їхнього реального власника дозволяють ви-значити ці відношення в якості особливої форми державного кредиту.
Переведення частини внесків населення у державні позики, призначені на потреби держави, здійснюється завдяки купівлі особливих цінних паперів (наприклад, казначейських ощад-них сертифікатів) або ринкових цінних паперів (облігацій, казначейських зобов'язань), а також оформленням безоблігаційних позик.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Інше на тему: Державний кредит

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок