Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> інша робота українською: Державний кредит

Загрузка...

Державний кредит / сторінка 5

Назва:
Державний кредит
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,82 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 

Залежно від установлення забезпеченості державні позики поділяються на заставні та беззаставні. Заставні позики відоб-ражають матеріальну забезпеченість. Вони забезпечуються державним майном або конкретними доходами. Беззаставні не мають конкретного матеріального забезпечення. Їхня на-дійність визначається статусом держави у світовому співто-варистві.
Крім внутрішніх запозичень є й зовнішні. Уся сума заборгованості кредиторам за межами України е зовнішнім боргом. Він утворюється з таких напрямків:–
розміщення боргових цінних паперів;–
одержання позик у спеціалізованих фінансово-кредит-них інститутів;–
одержання позик у інших держав.
За період 1997–2002 років зовнішній борг України збіль-шився з 8839 млн. доларів США до 12573 млн. доларів США, тобто на 42,2%.
Наявність такого великого зовнішнього боргу створює тиск на курс національної валюти, не сприяє протидії інфляції, забезпеченню країни необхідними валютними резервами та досягненню вільної конвертованості гривні.
Особливість зовнішнього боргу України полягає в тому, що його динамічний ріст відбувався за умов, коли валовий внут-рішній продукт країни продовжував скорочуватись – у 2000 році на 3%, у 2001 - на 1,7%, за 2002 рік - майже на 3%. Водночас, за цей період на структурну перебудову економіки майже не надходили інвестиції. Не було також розроблено концепції одержання та використання боргових коштів та не було обґрунтовано їхнє цільове використання.
У структурі зовнішнього боргу борг міжнародним фінан-совим організаціям становить 46,5%, борг іноземним країнам, у тому числі за позиками, наданими під гарантії уряду, – 36,5%, фідуціарні позики становлять 15,2%, заборгованість за облігаціями державної зовнішньої позики 2002 року – 10,6%.
Нинішнє становище економіки України вимагає залучення кредитних ресурсів у таких значних обсягах, які дійсно мо-жуть надати лише потужні міжнародні фінансові установи, такі як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Міжна-родний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку й інші.
Залучення та обслуговування іноземних кредитів, повер-нення яких гарантується Кабінетом Міністрів України, здій-снюється спеціально визначеними урядом банками-агентами. Такі банки укладають договори на агентське обслуговування із державними органами, уповноваженими Кабінетом Мініст-рів України за погодженням із Міністерством фінансів.
Гарантії Кабінету Міністрів надаються незалежно від форм власності юридичних осіб-резидентів із погашенням на умо-вах валютної самоокупності чи із залученням коштів держав-ного бюджету.
Правила надання гарантій уряду на умовах валютної само-окупності передбачають укладення договорів застави або по-руки між підприємством-отримувачем і банком-агентом, крім випадку, коли майно такого підприємства не підлягає прива-тизації, або якщо залучення кредитів під гарантії Кабінету Міністрів здійснює Національний банк України, при цьому вартість предметів застави має покривати суму основного боргу та відсотків за користування іноземним кредитом, а також відшкодування витрат на його обслуговування і стра-хування.
Така система, у разі неповернення кредиту, забезпечує май-же стовідсоткове відшкодування банку-агенту, а отже й уря-дові, сум гарантій, це по-перше. По-друге, вона суттєво пере-шкоджає організаціям малого та середнього бізнесу, що мо-жуть не мати достатньої кількості майна для застави, залу-чати кредити потужних світових фінансових установ.
При вкладенні у великі підприємства основних зовнішніх кредитних ресурсів, отриманих під гарантію уряду, суттєво уповільнюється їхня окупність. До того ж механізм контролю за витрачанням запозичених ресурсів недосконалий, тому не-часто досягається очікуваний позитивний результат.
Отже, виникла нагальна потреба розробити досконалий ме-ханізм використання зовнішніх запозичень під гарантії уряду для підприємств малого та середнього бізнесу. В основу тако-го механізму мають бути покладені критерії спроможності щодо прибуткового використання коштів, виробництва про-дукції, що може замінити критичний імпорт, експортних мож-ливостей та конкурентоспроможності на внутрішньому спо-живчому ринку.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Інше на тему: Державний кредит

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок