Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Скачати безкоштовно: Державний кредит

Державний кредит / сторінка 7

Назва:
Державний кредит
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,82 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
В умовах адмiнiстративної економiки фiнансового ринку практично не iснувало, оскiльки фор-мування pecypciв та їх перерозподiл здiйснювалися на директивних засадах через бюджет та банкiвську систему. Haвіть кредитнi ресур-си видiлялися згiдно з планом, а не на засадах торгiвлi ними. За умов централiзованого формування, розподiлу i перерозподiлу фiнансо-вих pecypciв у адмiнiстративному порядку потреби у вiдповiднiй iн-фраструктурi - фiнансовому ринку - просто не було.
У країнах з розвиненою ринковою економiкою функцiонують ви-сокоефективнi фiнансовi ринки, які забезпечують мехaнiзм перерозпо-дiлу фiнансових pecypciв серед учасникiв ринку i сприяють ефектив-ному розмiщенню заощаджень серед галузей економiки. В Україні та країнах, що ступили на шлях ринкових перетворень в економіці, фiнансовi ринки перебувають на рiзних стaдiях формування та розвит-ку. Розвитку фiнансових ринкiв у таких кpaїнax сприяють масова приватизaцiя, подолання кризових явищ та позитивнi зрушення в еко-номiцi. Паралельно з цим, як правило, вiдбувається формування вiдпо-відної законодавчої бази та механiзму, що гарантує ії виконання.
Перерозподіл фінансових ресурсів за допомогою фінансового ринку має певні часові обмеження і здійснюється на умовах платності та конкурентності. Фінансовий ринок значно впливає на ефективність, стійкість та еластичність фінансової системи. Він покликаний посилювати та поліпшувати мобілізацію і розподіл фінансових ресурсів, що сконцентровані в державних грошових фондах, у розпорядженні підприємницьких структур і у населення. По суті, фінансовий ринок у розподільчих і перерозподільчих процесах фінансових ресурсів виконує ті функції, які не може виконати жодна складова фінансової системи.
За допомогою фінансового ринку, як правило, мобілізуються і використовуються тимчасово вільні фінансові ресурси або ресурси, що мали обумовлене раніше цільове призначення. Наявність фінансового ринку — об'єктивне явище, зумовлене особливостями функціонування фінансів в економічній системі держави. Він виник як гостра потреба в додатковій формі мобілізації коштів для фінансового забезпечення розвитку економіки держави.
Досконалий фінансовий ринок — це ринок, який може точно й своєчасно відображати попит і пропозицію фінансових ресурсів і з найменшими затратами звести за допомогою посередників одне з одним постачальників і споживачів грошей або капіталу.
Фінансовий ринок це також певний фінансовий барометр економіки. Він ефективно працює при низьких темпах інфляції в державі, успішному розвиткові економіки, стабільній законодавчій базі, сприятливому політичному кліматі та певному балансі інтересів у суспільстві. Ці умови не завжди можливі навіть у економічно відносно розвинутих державах, тому фінансові ринки дуже часто потрясають кризи, що спричиняє ще радикальніший та економічно не завжди виправданий перерозподіл фінансових ресурсів як всередині країни, так і в міждержавних масштабах.


Використана література:
Василик О.Д. Теорія фінансів. –К.: Ніос, 2000. –416 с.
Кириленко О.П. Фінанси. –Тернопіль, 1998. –с.165 с.
Опарін В.М. Фінанси. –К, 1999. –164 с.
Сабанти Б.М. Теория финансов. –М.: Менеджер, 1998. –168 с.
Теория финансов: учебное пособие / Под ред. М.Е. Заяц, М.К. Филенко. – Минск: Вышейшая школа, 1997.
Финансы / Под ред. А.М. Ковалевой. –М.: Финансы и статистика, 1996.
Финансы /Под общ. ред. Л.А. Дробозиной. –М.: Финансы, Юнити, 2000. –527 с.
Финансы и кредит. Учебное пособие / Под ред. А.Ю. Казака. –Екатеринбург, 1994

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Інше на тему: Державний кредит

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок