Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Скачати: Державний кредит

Державний кредит

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Державний кредит
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,82 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з фінансів


1. Державний кредит
Держава для фінансування своїх потреб може мобілізовувати фінансові ресурси у формі державного кредиту. У цьому разі вона є позичальником, а населення і підприємницькі структури, тобто фізичні і юридичні особи, – кредитодавцями. Державний кредит має строк повернення і ціну в формі процента. Державний кредит буває внутрішнім і зовнішнім. У сфері міжнародних економічних відносин держава виступає в ролі як кредитора, так і позичальника.
Державний кредит відрізняється від банківського. Він, як правило, використовується для покриття дефіциту державного бюджету, і джерелом його повернення та сплати процентів є доходи бюджету, а не прибутки від вигідних обсягів кредиту.
За своєю економічною сутністю державний кредит – це форма вторинного перерозподілу валового внутрішнього продук-ту. Його джерелом є вільні кошти населення, підприємств і організацій. Використання державного кредиту є цілком вип-равданою формою мобілізації коштів у розпорядження держа-ви. Їхня доцільність при покритті дефіциту бюджету зумовле-на тим, що це має значно менші негативні наслідки для фінансового становища держави, ніж покриття дефіциту за до-помогою грошової емісії.
Існування державного кредиту призводить до появи дер-жавного боргу. Сума його складається з усіх випущених і не-погашених боргових зобов'язань держави як внутрішніх, так і зовнішніх, включаючи гарантії за кредитами, що надаються іноземним позичальникам, місцевим органам влади, держав-ним підприємствам.
Державний борг має економічно обґрунтовані межі. Вели-чина боргу характеризує становище економіки та фінансів держави, ефективність функціонування її урядових структур. Оскільки джерелом покриття державного боргу є доходи бюд-жету, тобто податки, то можна стверджувати, що величина боргу – це взяті авансом у населення податки. Проте такий висновок не зовсім переконливий.
Сама система боргів держави зародилася ще у середні віки і нині значно поширилася. Відповідно сама проблема держав-ної заборгованості привертала увагу як науковців, так і пред-ставників урядових структур.
Отримуючи кредити, держава має змогу використовувати додаткові можливості для свого економічного й соціального розвитку, але в більшості наукових праць XVIII і XIX століть державний борг розглядався як явище негативне. Так, А. Сміт наголошував у своїх працях, що зростання державного боргу може спричинити банкрутство держави як позичальника. Його висновки ґрунтувалися на тому, що державне споживан-ня не є продуктивним і не створює нових цінностей, а тому залучені державою кошти є витратами для економіки
Досить категорично щодо державних запозичень вислов-лювався інший відомий вчений Мальтус. Він зазначав, що ве-ликий державний борг – це ракова пухлина, яка роздирає життя народу і його добробут. Цієї ж думки дотримувався ві-домий вчений Ж.-Б. Сей, який порівнював державний борг із новою зброєю, страшнішою за порох, зброєю, якою держава повинна користуватися лише в крайньому разі.
Ці висловлювання вчених мали значний вплив на діяль-ність урядів багатьох європейських країн у питаннях щодо визначення обсягів державних запозичень і "їхнього викорис-тання. Водночас досвід розвитку світової економіки підтвер-див, що розміри державних запозичень не завжди призводять до банкрутства держави або до її зубожіння. Проте були непо-одинокі випадки, коли державні запозичення сприяли еконо-мічному розвиткові держав. Це змусило переглянути теоретич-ні постулати щодо державного кредиту. З'явилися наукові дослідження, в яких державний кредит визначався як важли-вий інститут нової епохи людського розвитку.
Звичайно, крайні позиції щодо державного кредиту, тобто повне його несприйняття або необґрунтоване схвалення, не можуть бути прийнятними. Щодо цього конче необхідними є глибокий аналіз і детальні дослідження. Батьківщиною дер-жавного кредиту вважається Англія. Розквіт економіки Англії, незважаючи на зростання державного боргу, став прикладом, якого почали наслідувати усі держави світу.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Інше на тему: Державний кредит

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок