Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> інша робота на тему: Національна система інститутів та інструментів регулювання міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. Державне регулювання діяльності національного банку України.

Національна система інститутів та інструментів регулювання міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. Державне регулювання діяльності національного банку України. / сторінка 3

Назва:
Національна система інститутів та інструментів регулювання міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. Державне регулювання діяльності національного банку України.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
15,39 KB
Завантажень:
405
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку). В основі його діяльності лежить надання довгострокових кредитів європейсь-ким країнам.
ЮНІДО (Організація ООН із промислового розвитку) - спеціа-лізована установа ООН з 1984 p., головна мета якої - заохочувати до промислового розвитку та прискорювати індустріалізацію країн, що розвиваються, а також координувати всю діяльність ООН у сфері промислового розвитку.
Міжнародні фінансові організації
Міжнародні фінансові організації відіграють усе більшу роль у міжнародних економічних відносинах. Це пояснюється тим, що саме через канали цих організацій проходить значна частка світових інвестицій, купівля та продаж валюти для фінансування експорту й імпорту. Особливо важливою є діяльність цих організацій для країн із перехідною економікою, які здійснюють перехід до ринкових відносин і готові використати як управлінський досвід міжнародних фінансових організацій, так і власні реальні можливості.
У світовій практиці основні міжнародні фінансові інституції об'єднані під загальною назвою «Світовий банк». Підрозділи Світо-вого банку включають Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародну фінансову корпорацію та Багатостороннє агентство га-рантій інвестицій.
Метою діяльності Міжнародного банку реконструкції та розвит-ку (МБРР) є сприяння економічному прогресу країн, що розвивають-ся. Банк надає позики цим країнам і таким чином допомагає підня-ти життєвий рівень, фінансуючи капіталовкладення і цим сприяючи економічному розвитку. Капіталовкладення спрямовуються як на будівництво доріг і електростанцій, шкіл і зрошувальних систем, так і на такі види діяльності, як розвиток сільськогосподарських структур, перекваліфікацію вчителів, програми поліпшення харчуван-ня дітей і вагітних жінок.
Деякі позики Світового банку призначаються для зміни структу-ри економіки в цих країнах із метою її стабілізації, продуктивності та орієнтації на ринок. Світовий банк надає «технічну допомогу» та рекомендації щодо підвищення ефективності окремих галузей, при-стосовуючи специфічні сектори їхніх економік до цілей економічного розвитку.
Основу практичної діяльності Банку складає т.зв. передбач-ливий фінансовий менеджмент. Розглянемо його особливості.
Як і будь-якій фінансовій установі, банку потрібні бази капіталів. Уряди країн-членів забезпечують цей капітал. Однак здійснюють вони це нетрадиційно, що робить мінімальними накладні витрати. Уряди отримують акції, але реально сплачують тільки невелику частину їхньої вартості. Неоплачений баланс залишається недоторка-ним «до запиту» й оплачується лише тоді, коли Банк виявляється нездатним оплатити своїм кредиторам. Цей гарантований капітал не може використовуватися на покриття адміністративних витрат і надання позик. Світовий банк має винятково консервативне співвід-ношення фінансової позиції між основним вкладеним капіталом і загальним обсягом фінансової діяльності. Інакше кажучи, частка його неоплачених позик не може перевищувати загальні суми вкла-деного капіталу й активів «до запиту», відрахованих нагромаджень і надлишків. На відміну від цього, комерційні банки звичайно ставлять під ризик суми, які перевищують їхній капітал щонайменше у десять разів.
Банк вживає й інших заходів щодо забезпечення свого стабіль-ного становища на ринках капіталу. Коливання процентних ставок за позиками безпосередньо визначаються вартістю їх власних запози-чень. Банк надає позики тільки тією валютою, яку він запозичив, що близько підходить до рівня відрахування прибутку його позик. Це підвищує ризик, зумовлений плаванням валютних курсів. Позики Банку включають невеликі комісійні - 0,75% за невибраний зали-шок кредиту.
Принцип політики Банку полягає в тому, що він не переглядає встановлені проценти чи основні платежі за позиками і не бере участі в угодах про перегляд боргів відносно виданих ним позик. Це допомагає краще зрозуміти причини найвищого рейтингу інвести-цій Банку на світових ринках, а також можливостей поширення своїх бонів на ринках найконсервативніших світових інвесторів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Інше на тему: Національна система інститутів та інструментів регулювання міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. Державне регулювання діяльності національного банку України.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок