Головна Головна -> Інше українською -> Геологія -> інша робота на тему: Магістерська робота Оцінка якості ґрунтів міста Івано-Франківська методами біотестування

Магістерська робота Оцінка якості ґрунтів міста Івано-Франківська методами біотестування / сторінка 3

Назва:
Магістерська робота Оцінка якості ґрунтів міста Івано-Франківська методами біотестування
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
30,95 KB
Завантажень:
313
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
Він ад-сорбується гумусовим шаром ґрунту. Для цієї речовини характерна незначна міграція в дерново-підзолистих ґрунтах і транзитне перенесення з верхніх шарів у ниж-ні на еродованих ґрунтах. Адсорбція свинцю гумусом активізується в лужному середовищі. Свинець спричи-няє появу важкорозчинного осаду основних карбонатів, фосфатів або гідроокисів, що впливають на живлення рослин. Токсичність ґрунтів для рослин зумовлює кон-центрація свинцю в межах 20—ЗО мг/кг.
Миш'як надходить у ґрунт внаслідок згоряння вугіл-ля і як складова відходів медичної, металургійної, хі-мічної промисловості. Він акумулюється в ґрунтах, які вміщують активні форми заліза, алюмінію, кальцію. За значних концентрацій миш'яку відбувається його швид-ка міграція в нижні горизонти ґрунтового покриву.
Кадмій потрапляє у ґрунт при згорянні дизельного палива, при виплавці руд та внесенні добрив. Макси-мальна адсорбція кадмію відбувається в ґрунтах з ве-ликою ємністю вбирання, значним вмістом гумусу та високим показником рН. Міграція кадмію в глибину збільшується із зменшенням вмісту гумусу, а також у ґрунтах з легким механічним складом. Даний важкий метал володіє значною цитогенетичною токсичністю [54, 55].
Більшість особливо забруднених важкими металами земель зосереджена в промислових зонах та прилеглих до них територіях на відстані 1—5 км, а концентрації важких металів на землях, віддалених більше ніж на 20—50 км від промислових комплексів, перебувають у межах норми. Забруднення важкими металами особли-во небезпечне тому, що вони легко переходять із ґрунту в рослинну продукцію, а при її споживанні — в організм тварини і людини [13, 45].
Хімічні речовини, які застосовують в сільському гос-подарстві, потрапляють у навколишнє середовище у ве-ликих кількостях. Забруднювачами ґрунтів можуть бути мінеральні добрива і пестициди. Із 170 видів пестицидів, які застосовуються в Україні, 49 є особливо небезпечни-ми внаслідок високої біологічної токсичності, надкумулятивності, стійкості. Пестицидами сільськогосподарські угіддя об-робляють кілька разів на рік. Вони здатні мігрувати в рослини, воду, повітря, включатись у трофічні ланцюги, що становить небезпеку для людини. Од-ним з основних фізичних факторів, який визначає пове-дінку пестицидів у ґрунті, є сорбція ґрунто-вими частинками, яка залежить від типу ґрунту, воло-гості, температури, хімічної природи пестициду. Для пестицидів характерні вертикальна та горизонтальна міграції, на які впливають сума та інтенсивність опадів. Пестициди здатні активно (до 20 % внесеної кількості) переходити в рослини. Інтенсивність переходу пестици-дів з ґрунту в рослини залежить від сорбційної здатності ґрунту (чим більша сорбційна здатність, тим менший пе-рехід), типу культури та специфіки пестициду [29].
Зменшення з часом вмісту забруднюючих речовин у ґрунті та в рослинах визначається періодом напіврозпаду речовини — часом, необхідним для того, щоб препарат втратив не менше 95 % своєї активності за нормальних умов та звичайної інтенсивності застосування.
Виходячи із вище сказаного, можна стверджувати, що питання оцінки та контролю якості ґрунтів, які є передумовою розробки ефективних запобіжних заходів та заходів по усуненню спричинених негативних впливів на едафотоп промислових та урбанізованих екосистем є сьогодні надзвичайно актуальним [23].
Основними критеріями при складанні переліку речовин, що підлягають контролю, є їх токсичність, розповсюдженя, і для хімічних засобів захисту рослин — ще й стійкість до розкладу (персистентність).
З важких металів, як вже зазначалось, найбільш небезпечними є ртуть, свинець, кадмій. Тому контроль за ними має бути повсюдним і регулярним. Інші токсичні метали, а саме: миш'як, ванадій, нікель, хром, мідь, цинк, селен, сурма можуть попадати в ґрунт внаслідок локальних викидів і, відповідно, потребують періодичного локалізованого контролю.
Органічні речовини синтетичного походження потребують також контролю. Насамперед це ті, які здатні накопичуватися у сільськогосподарській продукції, і здатні до міграції водним шляхом.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
Інше на тему: Магістерська робота Оцінка якості ґрунтів міста Івано-Франківська методами біотестування

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок