Загрузка...
Головна Головна -> Інше українською -> Історія економічна -> Економічна історія Шпаргалка

Загрузка...

Економічна історія Шпаргалка

Назва:
Економічна історія Шпаргалка
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
29,53 KB
Завантажень:
292
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Економічна історія
Шпаргалка


1. Меркантилізм: його суть, основні риси та еволюція.
1-им проявом ек-них ідей буржуазного сус-ва став меркантилізм. У Зах. Європі він зародився вже у XV ст., але ве-ликого поширення набув у XVII ст. Головна передумова появи меркантилізму - розклад феодалізму та зародження кап-зму.
Прискорило розв-к кап-ого В ви-никнення світового ринку. (зі здійсненням великих географічних відкриттів XV — XVI ст). Після відкриття Америки й морського шляху навколо Африки почалося небувале пожвавлення зовнішньої торгівлі країн Зах. Європи. Меркантилізм відображав інтереси торгової буржуазії.
У центрі уваги мерканти-лістів опиняється «породження» грошей гро-шима. Предмет досл-ня – сфера обігу. На-віть сам термін «меркантилізм», що виник у XVII ст., походить від італійського слова купець. Метод досл-ня — збирання й описування реальних фактів та часткова їх класифікація, тобто вони прямують від конкретного до абстракт-ного.
Ідеологію меркантилізму розкривають такі головні поло-ження:1). багатством є лише те, що може бути реалізованим і справді реалізується у грошах, тобто багатство — це не що інше, як нагромадження грошей; 2). В створює потрібні передумови для утворення багатства, а тому потребує постійного заохочення й розвитку; 3). Безпосереднім джерелом багатства є сфера обігу, тобто сфера, де продукти перетворюються на гроші; 4). сфера обігу є водночас і джерелом прибутку, що утво-рюється завдяки продажу товарів за більш високою ціною, ніж ціна купівлі; 5). не будь-який обіг товарів і грошей є джерелом багатства - джерелом багатства є лише зовнішня торгівля; 6). ба-ланс зовнішньої торгівлі має бути активним, тобто треба менше ку-пувати в іноземців і більше їм продавати (проте щодо розуміння активного балансу погляди ранніх та пізніх меркантилістів дуже рі-знилися).
Конкретна меркантилістська політика і теорія пройшли 2 етапи у своєму розв-ку. Це ранній меркантилізм, (монетарна система), і розвинутий мерканти-лізм (мануфактурний).
Ранній виник іще до епохи великих географічних відкриттів. Представники - Вільям Стаффорд в Англії та Гаспар Скаруффі в Італії. Ранній меркантилізм ґрунтувався на теорії грошо-вого балансу, яка мала 2 зав-ня: по-1-е, залучити в країну якомога більше грошей з-за кордону; по-2-е — зберегти гроші в самій цій країні. Відтак поставала вимога якнайменшого ви-трачання і якнайбільшого нагромадження грошей у країні з одночас-ною забороною їх вивезення.
Мануфактурний до-сяг свого розквіту у XVII ст. Представниками - Томас Мен у Англії, Антуан Монкретьєн у Франції, Антоніо Сєрра в Італії. Виникла власне сис-ма меркантилізму, для якої хар-рною є теорія торгового балансу. Пізні меркантилісти центр ваги перенесли зі сфери грошового обігу у сферу товарного обігу. Вони ставили своїм зав-ням забезпечення активного торгового саль-до.
Отже, в центрі уваги всіх меркантилістів була проблема збага-чення країни. У головному й ранні, і пізні меркантилісти єдині — основою основ всієї системи їхніх поглядів було уявлення, що єди-ним справжнім багатством країни є гроші. Всі меркантилісти виступають на захист максимального нагромадження грошей. Основна відмінність полягала у різних поглядах на суть ак-тивного балансу.
2. Історичні передумови виникнення і загальна характеристика класичної ПЕ.
Розв-к кап-них відносин (17-поч18ст.) спричинив занепад меркантилізму (насамперед у Англії). Інтереси буржуазії переміщуються зі сфери обігу у сферу В. На 1-й план виходить промисловий капітал. Вчення меркантилістів вже не було в змозі вирішити проблеми буржуазії, яка потребувала обгрунтування головних засад кап-ого В, розробки таких категорій як зар-пл, прибуток, рента.
Представники класичної ПЕ (У.Петті, П’єр де Буагільбер, А.Сміт, Д.Рікардо) зробили спробу наукового аналізу сучасних їм вироб-их відносин, використовуючи метод наукової абстракції. Доводили, що в ек-ому житті панують об’єктивні з-ни. Вони не залежать від волі людини, але можуть бути нею пізнані. Класична ПЕ проголосила принцип ек-ної свободи, максимального обмеження впливу держави на ек-не життя.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Інше на тему: Економічна історія Шпаргалка

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок