Головна Головна -> Інше українською -> Страхування -> Оцінка ризиків у майновому страхуванні. Правове забезпечення страхової діяльності. Необхідність, сутність і принципи перестрахування

Оцінка ризиків у майновому страхуванні. Правове забезпечення страхової діяльності. Необхідність, сутність і принципи перестрахування

Назва:
Оцінка ризиків у майновому страхуванні. Правове забезпечення страхової діяльності. Необхідність, сутність і принципи перестрахування
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,72 KB
Завантажень:
76
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни “Страхування”
на тему:
Оцінка ризиків у майновому страхуванні. Правове забезпечення страхової діяльності. Необхідність, сутність і принципи перестрахування


ПЛАН
1. Оцінка ризиків у майновому страхуванні
2. Правове забезпечення страхової діяльності
3. Необхідність, сутність і принципи перестрахування
Список використаної літератури
1. Оцінка ризиків у майновому страхуванні
Страхова компанія повинна постійно стежити за зміною ризику в тих чи інших галузях (сферах), вести відповідний статистичний облік, аналізувати .й оброб-ляти зібрану інформацію. Виходячи з одержаних висновків про можливу динаміку ризику, страховик робить його оцінку. Вона полягає в аналізі всіх ризикових обставин, що характеризують показники ризику. Виділяють також відповідні групи ризику, що служать мірою й критерієм оцінки. Кожна група включає об'єкти страхування, яким властиві приблизно однакові ознаки (гомогенна група).
Результати оцінки приймаються за основу для прий-няття тих чи інших рішень при страхуванні, зокрема дозволяють віднести об'єкт до певної групи, визначити тарифну ставку, яка найбільш обґрунтовано відповідала б даному ризику. Середня величина ризикових обставин виражає середній ризиковий тип групи, що вико-ристовується як міра порівняння.
В міжнародній страховій практиці використовуються різні методи для оцінки ризику. Найбільш поширені з них: метод індивідуальних оцінок; метод середніх ве-личин; метод процентів.
Метод індивідуальних оцінок застосовується лише тоді, коли ризик не можна зіставити з середнім типом ризику. Страхувальник може дати лише довільну оцінку, що виникає з його професійної підготовки й досвіду та суб'єктивного погляду.
Метод середніх величин полягає в тому, що окремі ризикові групи розмежовуються на декілька підгруп, що створює аналітичну базу для визначення ризику по ри-зикових ознаках. До них належить балансова вартість об'єкта страхування, підсумкові виробничі потужності, ха-рактер технологічного циклу, тощо.
При використанні методу процентів береться до уваги, що він виражає собою сукупність скидок і надба-вок (накидок) до тієї аналітичної бази, що зумовлена можливими позитивними й негативними відхиленнями від середнього ризикового типу. Ці скидки або надбавки виражаються в процентах (інколи в промілях) від се-реднього ризикового типу.
В практичній діяльності страховика велике значення має прогнозування тарифної політики на основі вивчен-ня тенденцій в розвитку ризику. Загальний прогноз може бути зведений до наступних напрямків:—
ризикові обставини, що пов'язані з освоєнням нових видів сировини, заміни традиційних матеріалів новими (полімерними, композитними, тощо); —
ризикові обставини, зумовлені новими виробни-чими умовами в промисловості (введенням автоматизованих систем управління технологічними процесами, промислових роботів, роботизованих комплексів, тощо);—
ризикова ситуація, що пов'язана зі змінами в тех-нології промислового й цивільного будівництва, зо-крема, з освоєнням збірних модульних конструкцій, висотного блочного й крупнопанельного домобудування, тощо;—
ризикові обставини, що викликані впроваджен-ням нових транспортних систем, яким властива висока пропускна й провізна здатність на різних шляхах сполу-чення.
Щоб оцінити динаміку ризику в конкретній стра-ховій сукупності, особливе значення має наявність та аналіз достовірної інформації. Зазначимо, що лише роз-галужена група об'єктів, що була в центрі спостереження, дозволяє з достатнім ступенем достовірності констату-вати можливість збитку.
Оцінюючи збитки, доцільно розрізняти такі його види: ризики, які можливо застрахувати; ризики, що неможливо застрахувати; сприятливі й несприятливі ри-зики; технічний ризик страховика.
Найбільш багаточислену групу складають ризики, які можуть бути застраховані. В зв'язку з цим зазначимо, що страховий ризик може бути оцінений з точки зору ймовірності надходження страхового випадку й кіль-кісних розмірів можливого збитку. Щоб встановити, чи є даний ризик страховим, необхідно застосувати слідуючі критерії:
по-перше, ризик, який включається в розмір відпо-відальності страхової компанії, повинен мати ймовірний характер високого рівня;
по-друге, ризик повинен виступати як випадковий.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Інше на тему: Оцінка ризиків у майновому страхуванні. Правове забезпечення страхової діяльності. Необхідність, сутність і принципи перестрахування

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок