Головна Головна -> Інше українською -> Страхування -> ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОКБЕЗРОБІТТЯ

ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОКБЕЗРОБІТТЯ

Назва:
ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОКБЕЗРОБІТТЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
4,96 KB
Завантажень:
336
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Контрольна робота
на тему:
ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО
ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК
БЕЗРОБІТТЯ


ПЛАН
Вступ
1. Поняття фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування на випадок безробіття
2. Джерела формування Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття
3. Напрями використання Фонду
4. Список використаної літератури


Вступ
Фонд загальнообов'язкового державного соці-ального страхування на випадок безробіття – державний цільовий фонд. Державні цільові фонди - це форма перероз-поділу і використання фінансових ресурсів, залу-чених державою для фінансування суспільних потреб з визначених джерел, які мають цільові призначення. Рахунки цільових фондів Державного бюд-жету створюють у відповідності до законів.
Передача коштів з рахунка загального фонду на рахунки цільових фондів бюджету дозволяється тільки у відповідності до бюджетних призначень.
Управління коштами державних цільових фон-дів є автономним відносно бюджетів. Керівництво цих фондів самостійно визначає напрями витрачання коштів відповідно до законодавства.
Цільові фонди певною мірою доповнюють Дер-жавний бюджет, мають строго цільове призна-чення і на інші цілі не використовуються.
По суті перелічені фонди є новою складовою частиною фінансів України, яка перебуває на стадії становлення.
1. Поняття фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування на випадок безробіття
Фонд загальнообов'язкового державного соці-ального страхування на випадок безробіття ство-рений для управління страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів для надання соціальних послуг.
Фонд є цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією.
Діяльність фонду регулюється:
Основами законодавства України про загаль-нообов'язкове державне соціальне страхування (16/98-ВР);
Законом України «Про зайнятість населення 803-12»;
Законом України «Про загальнообов'язкове дер-жавне соціальне страхування на випадок безро-біття» (від 2.03.2000 р. № 1533-ІП);
Законом України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціаль-ного страхування» (від 11.01.2001 № 2213-ІП).
Загальнообов'язкове державне соціальне стра-хування на випадок безробіття — система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріаль-не забезпечення на випадок безробіття з не-залежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного со-ціального страхування України на випадок без-робіття.
Страхуванню на випадок безробіття підляга-ють особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи тих, хто про-ходить альтернативну (невійськову) службу, пра-цює неповний робочий день або неповний робо-чий тиждень та на інших підставах, передбаче-них законодавством про працю.
Об'єктом страхування на випадок безробіття є страховий випадок, із настанням якого у застра-хованої особи (члена її сім'ї, іншої особи) вини-кає право на отримання матеріального забезпе-чення на випадок безробіття та надання соці-альних послуг.
Матеріальне забезпечення здійснюється у та-ких формах:
> допомога по безробіттю, у тому числі одно-разова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;
> допомога по частковому безробіттю;
> матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення ква-ліфікації безробітного;
> матеріальна допомога по безробіттю, одно-разова матеріальна допомога безробітному та не-працездатним особам, які перебувають на його утриманні;
> допомога на поховання у разі смерті безробіт-ного або особи, яка перебуває на його утриманні.
Соціальні послуги, які здійснюються за Законом «Про загальнообов'язкове державне соціальне стра-хування на випадок безробіття» мають такі види:
> професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація;
> пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових ро-бочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громад-ських робіт для безробітних;
> інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Інше на тему: ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОКБЕЗРОБІТТЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок