Головна Головна -> Інше українською -> Страхування -> РИЗИКОВІ ОБСТАВИНИ Й СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

РИЗИКОВІ ОБСТАВИНИ Й СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

Назва:
РИЗИКОВІ ОБСТАВИНИ Й СТРАХОВИЙ ВИПАДОК
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
10,53 KB
Завантажень:
58
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Контрольна робота
з дисципліни “Страхування”


ВСТУП
Протягом усього історичного шляху розвитку суспільне виробництво стикається із суперечностями між природою і людиною, а також між окремими суб'єктами виробничих відносин. Ці суперечності зумовлюють появу несприятливих подій (ризиків), серед яких виокремлюють стихійне лихо і нещасні випадки.
Суть страхового захисту полягає в нагромадженні і витрачанні грошових та інших ресурсів для здійснення заходів щодо попередження, подолання або зменшення негативного впливу ризиків і відшкодування пов'язаних з ними витрат.
Ризикові обставини є умовами існування (реалізації) ризику. На основі аналізу ризикових обставин розрахо-вується страхова премія, що виплачується в страховий фонд.
1. РИЗИКОВІ ОБСТАВИНИ Й СТРАХОВИЙ ВИПАДОК
В момент укладання договору страхування його об'єкт і находиться в певному стані, що визначається спе-ціалістами страхової організації в залежності від деяких ознак, які суттєво впливають на стан об'єкта страхуван-ня. Ці ознаки спостерігаються і реєструються страхо-виком.
Фактори, якими визначається реєстрація ризику для даної ризикової сукупності, називаються ризиковими обставинами. Вони властиві даному об'єкту страху-вання і повинні розглядатись як компоненти, або ознаки, ризику. Будь-який ризик можна розглядати як сукупність ризикових обставин.
В свою чергу, серед них виділяються об'єктивні й суб'єктивні складові. Об'єктивні ризикові обставини ві-дображають об'єктивний підхід до дійсності і не зале-жать від волевиявлення людей. Суб'єктивні ризикові обставини якраз пов'язані з цим. При укладанні догово-ру страхування страховик повинен враховувати як об'єк-тивні, так і суб'єктивні ризикові обставини. В деяких випадках при заключенні договорів страхування можли-вий підбір страховиком ризикових обставин. В сукуп-ності та в єдності й взаємодії всі ризикові обставини визначають стан, що називається ситуацією ризику. Вона характеризує природний стан об'єкта страхування й реальність, в якій цей об'єкт знаходиться.
Ризикові обставини є умовами існування (реалізації) ризику. На основі аналізу ризикових обставин розрахо-вується страхова премія, що виплачується в страховий фонд. Спеціалісти страхової організації повинні підбирати й вивчати необхідну інформацію, що характеризує суттєві ризикові обставини та їх динаміку. В результаті цього аналізу аргументуються висновки, що враховуються через систему скидок й надбавок (накидок) в процентах або твердо фіксованих сумах до обчисленої страхової премії для базової сукупності відповідних ризикових обставин.
Вивчення ризикових обставин дозволяє прогнозувати можливість настання даної події в майбутньому. Але є лише одна чи декілька ризикових обставин зумовлюють реалізацію ризику, тобто зумовлюють настання страхового випадку. Він може мати місце по відношенню до одного чи багатьох об'єктів страхування в межах певної страхової сукупності. Страховий випадок по відношенню до багатьох об'єктів страхування зумовлює кумуляцію ризику, тобто може викликати катастрофічний ризик.
У практичній діяльності страхових спеціалістів доцільно розрізняти страховий випадок і страхову подію. Під останньою слід розуміти потенційно можливе причинення збитку об'єкту страхування. Страховий випадок означає реалізовану гіпотетичну можливість нанесення збитку об'єкту страхування. Наслідки страхового випадку виражаються в частковому пошкодженні або повному знищенні об'єкта страхування (тут не йдеться про страхування людей). Не відносяться до страхових випадків події, які хоча й викликали збиток, але не суперечать нормальному технологічному циклу в процесі виробництва. Тому, при занесенні в договір умов страху-вання, необхідно чітко формулювати події, що включа-ються в обсяг відповідальності страховика. Наприклад, здійснюючи страхування від простоїв транспортних засобів чи устаткування, необхідно точно вказувати, від яких конкретних простоїв буде наступати страхова відповідальність. Крім того, умови договору страхування при цьому повинні враховувати матеріальну шкоду, зу-мовлену простоями як реалізацією ризику.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Інше на тему: РИЗИКОВІ ОБСТАВИНИ Й СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок