Головна Головна -> Інше українською -> Страхування -> Страховий ринок: характеристика, сегментація та учасники, визначення страхового тарифу та страхового внеску.

Страховий ринок: характеристика, сегментація та учасники, визначення страхового тарифу та страхового внеску.

Назва:
Страховий ринок: характеристика, сегментація та учасники, визначення страхового тарифу та страхового внеску.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
8,32 KB
Завантажень:
283
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Контрольна робота з страхування
Страховий ринок: характеристика, сегментація та учасники, визначення страхового тарифу та страхового внеску.


Страховий ринок: характеристика, сегментація та учасники
Поняття страхового ринку, його види, їх загальна характеристика
Поняття „страховий ринок" поєднує в собі дві неоднозначні категорії, а саме - „ринок" та „страхування". Під ринком ро-зуміють певні економічні відносини з приводу купівлі-продажу, а також систему диспутів, які організують відношення обміну. Під страхуванням, як економічною категорією, розуміють певний вид економічних відносин з приводу організації с страхового захисту за рахунок створення і використання страховою фонду й інших фондів та ресурсів страховика з метою стабілізації економіки, роз-поділу ризиків, задоволення потреб страхувальників та власників, здійснення підприємницької діяльності, інвестування в економіку країни тимчасово вільних коштів.
Використовуючи ці два поняття, можна сформулювати підходи до визначення страхового ринку:
це сфера економічних відносин, де об'єктом купівлі-продажу є страховий захист;
це форма організації економічних відносин у сфері гро-шового обігу по формуванню та використанню стра-хового фонду й інших фондів та ресурсів страховика за допомогою купівлі-продажу страхових продуктів;
це сукупність страховиків, страхувальників, посеред-ників, що приймають участь в реалізації відповідних послуг;
це середовище, у якому функціонують страхові ком-панії;
це механізм перерозподілу фінансових ресурсів стра-хувальників та страховиків.
Обов'язковим умовами функціонування страхового ринку с наявність:
об'єктів страхування, що мають споживчу вартість;
потреби у страхових продуктах, послугах;
суб'єктів страхових відносин - страхувальників, стра-ховиків та інших суб'єктів, що здатні задовольнити за-значені потреби або їх споживати;
можливість прийняття рішення про участь у страховій
угоді.
До основних функцій страхового ринку можна віднести:
організація страхового захисту за допомогою прода-жу страхових полісів;
акумулювання значних фінансових ресурсів з їх по-дальшим інвестуванням за певними напрямами;
забезпечення зустрічі страхувальника та страховика. На сучасному страховому ринку будь-якої країни діє систе-ма об'єктивних та суб'єктивних законів економічного розвитку. До основних об'єктивних законів відносяться:
закон попиту та пропозиції, який забезпечує виникнення тих страхових послуг, що саме необхідні спожива-чеві та формує адекватну ціну, забезпечуючи умови конкуренції для страховиків, створюючи умови для постійного пошуку, удосконалення форм і методів ор-ганізації страхового захисту;
закон вартості, який діє через ціну (розмір страхових тарифів) та сприяє збалансуванню економічних інте-ресів учасників страхових відносин, є індикатором якості страхового ринку;
закон конкуренції, забезпечує підвищення якості стра-хових послуг, стимулює розширення меж страхового ринку, розвиток його інфраструктури. Окрім того, на страховому ринку діє безліч суб'єктивних економічних законів, які створюють правове поле держави, міжнародний правовий режим.
З метою наукового дослідження, практичного застосування в умовах глобалізації економіки важливим є створення певної класифікації страхового ринку. Сьогодні науковці та практики не розробили єдиної класифікації чи єдиних підходів до кла-сифікації страхового ринку. Вона може бути здійснена за різними ознаками, в залежності від цілі дослідження чи спостереження, вивчення умов функціонування, напрямків розвитку, потреби аналізу з метою виявлення певних тенденцій тощо.
Сучасний страховий ринок за територіальною ознакою
поділяється на:
місцевий (регіональний);
національний (внутрішній);
світовий (зовнішній).
В залежності від місця споживання страхових послуг деякі вчені та практики виділяють страхові ринки:
внутрішній;
зовнішній;
міжнародний.
Крім того, страховий ринок можна поділити за видами страхування.
особисте страхування;
майнове страхування;
страхування відповідальності тощо.
Ознаки класифікації страхового ринку:
за територіальною ознакою;
за місцем споживання страхових послуг;
за видами, галузями страхування;
за типом державного регулювання;
за напрямком розвитку;
за станом попиту
В свою чергу кожний з цих ринків можна поділити на ок-ремі сегменти у відповідності до підгалузей (підвидів) страхуван-ня, в залежності від форми здійснення страхової послуги, об'єкту страхування, роду небезпек.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Інше на тему: Страховий ринок: характеристика, сегментація та учасники, визначення страхового тарифу та страхового внеску.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок