Головна Головна -> Інше українською -> Макроекономіка -> Скачати інша робота безкоштовно: Магістерська робота Застереження до міжнародних договорів

Магістерська робота Застереження до міжнародних договорів / сторінка 22

Назва:
Магістерська робота Застереження до міжнародних договорів
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
58,29 KB
Завантажень:
126
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 

5. Судовий прецедент. Є важливим і не завжди тільки допо-міжним джерелом права. Його роль є особливо значною в Данії і Норвегії, менше — у Швеції. Пояснюється це тим, що в Данії і Норвегії деякі правові інститути в сфері цивільного обороту, цивільних правопорушень законодавче не врегульовано. У Да-нії, наприклад, є деякі важливі законодавчі акти (закони про реєстрацію земель 1926 р., про купівлю-продаж товарів 1906 p., про страхування 1930 р., про торгівлю 1966 p.), проте цивільно-правові відносини регулюються переважно нормами прецедентного права. Закони також зазнали впливу прецедентного права. У них не визнається форма укладення договорів. Через відсут-ність законодавчих актів про цивільні правопорушення застосо-вуються норми прецедентного права, побудовані на принципі винної відповідальності. Ці норми лише у виключних випадках припускають відповідальність за дії інших осіб.
Багато законів скандинавських країн складені з розрахунком на суддівський розсуд. Суди зобов'язані додержуватися рішень, прийнятих у аналогічних справах вищими судами, в першу чер-гу Верховним судом. Так, рішення Верховного суда, іноді й ін-ших судових інстанцій Норвегії, винесені ними у конкретній справі, мають силу «переконуючого прецеденту» для нижчих судів. На відміну від англійського права тут судові рішення формулюються конкретно і не виступають як загальні, жорсткі та суворі правила, розраховані на безумовне застосування в майбут-ньому.
6. Принципи права. Використовуються як джерело права при розгляді конкретної справи. Так, в Ісландії суддя при винесенні рішення у справі керується власною правосвідомістю, принци-пом справедливості.
На джерелах скандинавського права позначився вплив гер-манського права. Він був особливо значним між двома світови-ми війнами XX ст. Причинами цього можна назвати:
1) наявність контактів між правознавцями північних країн Європи і Німеччини, які дозволяють їм активно обмінюватися науковою інформацією;
2) сприйняття історико-правовою наукою північних країн культурної спадщини Німеччини з її романтизмом і рецепцією римського права, яка не зачепила скандинавські країни;
3) високий рівень розвитку німецького правознавства, від-працювання методу юриспруденції понять, що дисциплінує юри-дичну думку, де вимоги ясності і міцності передумов, логічно стрункої послідовності в аргументації завжди були виключно високими;
4) близьку спорідненість скандинавських і німецького мов, єдність коренів юридичних понять, що дозволяє відносно прос-то використовувати німецький метод юриспруденції понять — «вважати за допомогою понять».
Система права. Кодифікація
Особливістю системи права в країнах Північної Європи є загальна тенденція до схожості з континентально-європейськи-ми системами.
1. Є писані конституції (Конституційний закон Фінляндії 1919р., Конституція Держави Данії 1953 p.. Конституція Іслан-дії 1944р., Конституції Норвегії 1814 p. з поправкою 1913 p., Конституція Швеції 1974 p.).
2. Структура системи права така сама, як і континентального права — галузі, інститути, норми. Галузі та інститути чітко сфо-рмовані.
3. Система права поділена на дві підсистеми:
Ю приватну — сімейне, зобов'язальне, комерційне, повітря-не, міжнародне приватне право, право власності та ін.;
Ю публічна — конституційне, адміністративне, криміналь-но-судове, податкове, економічне право та ін.
4. Система законодавства являє собою сукупність законодав-чих актів (законів, кодексів), виданих у державі.
Екологічні проблеми стали предметом особливої уваги зако-нодавця. У Швеції прийняті закони про збереження природи (1964 р.), про охорону навколишнього середовища (1969 p.), збе-реження лісів (1979 р.), води (1983 p.), хімічні продукти (1985 p.), природні ресурси (1986 p.).
Трудові відносини урегульовано законами про колективний договір (1928 p.), трудовий суд (1928 p.), забезпечення зайнято-сті (1974 p.); статус цехових старостів (1974 p.), охорону праці (1978 p.), рівність чоловіків і жінок у праці (1980 p.), спільні рішення у трудових відносинах (1977 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 
Інше на тему: Магістерська робота Застереження до міжнародних договорів

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок