Головна Головна -> Інше українською -> Макроекономіка -> Кон’юнктура світових ринків

Кон’юнктура світових ринків

Назва:
Кон’юнктура світових ринків
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,78 KB
Завантажень:
223
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Контрольна робота
з дисципліни: Кон’юнктура світових ринків.
 


Зміст
Стор.
1. Фактори і умови формування та розвитку кон’юнктури світових ринків. ............................................................................................................... 3
2. Охарактеризуйте кон’юнктуру світового ринку послуг. .................. 9
Література ....................................................................................................... 14


1. Фактори і умови формування та розвитку кон’юнктури світових ринків.
Термін "кон'юнктура" походить від латинського слова "conjungo", що означає "з'єдную", "зв'язую". Поняття "кон'юнктура товарного ри-нку" та "загальногосподарська кон'юнктура" найчастіше використо-вують, коли йдеться про характеристику конкретної ситуації, що склалася на даний момент або за певний проміжок часу на товарному ринку або в народному господарстві країни.
Характеристика ринкової ситуації включає, як правило, таке: ступінь збалансованості ринку (співвідношення попиту і пропозиції), що сформувалася, намітилась або змінилась; тенденції його розвитку; силу й розмах конкурентної боротьби; рівень усталеності або зміню-ваності його основних параметрів; масштаби ринкових операцій і сту-пінь ділової активності; рівень комерційного ризику; положення рин-ку у визначеній точці економічного або сезонного циклу.
Кон'юнктура ринку характеризується трьома найважливішими принципово відмінними рисами:
варіабельністю;
циклічністю;
динамічністю.
Вивчення кон'юнктури ринку може бути як загальним, інтегро-ваним, так і спеціальним, тобто диференційованим за конкретними рин-ками. Розрізняють кон'юнктуру ринку товарів і послуг у світових масш-табах, у масштабах країни й окремих регіонів. Дана робота присвячена кон'юнктурним дослідженням на світових товарних ринках і має на меті висвітлити саме їх специфічні ознаки.
Дослідження кон'юнктури світових товарних ринків включає всебічний аналіз різноманітних факторів, які впливають на стан і роз-виток світових товарних ринків. Для кількісної оцінки змін та виз-начення тенденцій у розвитку кон'юнктури під впливом цих факторів використовується відповідна система показників кон'юнктури. Дослі-дження умов виробництва і споживання товару, змін попиту і пропозиції відбувається у певній послідовності з використанням відповід-них прийомів і правил, які будуть розглянуті нижче.
Кон'юнктура світового господарства або окремої галузі та то-варного ринку в кожний конкретний момент часу визначається вели-кою кількістю сукупності факторів, причин і умов розвитку господар-ства. Розвиток кон'юнктури визначається впливом:
економічних;
політичних;
військових;
науково-технічних;
природнокліматичних;
психологічних (чуток, паніки, очікувань) та інших факторів.
Уся сукупність кон'юнктуроутворюючих факторів структурується на:
а) постійно діючі та тимчасові, випадкові, стихійні;
б) фактори стимулюючі та фактори, які стримують розвиток економіки;
в) фактори циклічні та нециклічні.
На нашу думку, важливе значення для з'ясування стану та перс-пектив розвитку кон'юнктури має аналіз циклічних та нециклічних факторів, тому зупинимось на них детальніше.
Ринкові цикли можуть мати різну протяжність і послідовність. У межах одного циклу звичайно простежуються сезонні зміни, інтен-сивність яких оцінюється коефіцієнтами варіації. Характер і сила ринкових циклів розрізняються для окремих товарів і по-різному ви-являються у різних кліматичних і економічних зонах.
До циклічних факторів належать усі процеси та причини, які скла-дають основу механізму циклу відтворення. Ці фактори постійно діючі. До них належать:
процес оновлення основного капіталу;
попит на товари широкого вжитку (стан сфери обігу);
активність розвитку грошово-кредитної сфери.
У процесі дослідження потрібно встановити активність та харак-тер ДІЇ циклічних факторів, здійснити визначення на основі наявних оцінок і результатів аналізу фази циклу, в якій знаходиться економіка у даний конкретний момент часу, визначити строки переходу циклу в наступну фазу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Інше на тему: Кон’юнктура світових ринків

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок