Головна Головна -> Інше українською -> Менеджмент -> Поняття та основа класифікації методів управління, організаційні структури управління підприємствами, вищі органи державного управління підприємствами та організаціями

Поняття та основа класифікації методів управління, організаційні структури управління підприємствами, вищі органи державного управління підприємствами та організаціями

Назва:
Поняття та основа класифікації методів управління, організаційні структури управління підприємствами, вищі органи державного управління підприємствами та організаціями
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
7,88 KB
Завантажень:
78
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Контрольна робота
Поняття та основа класифікації методів управління, організаційні структури управління підприємствами, вищі органи державного управління підприємствами та організаціями


Поняття та основа класифікації методів управління
Практична реалізація функцій, управління здійснюється за допомогою системи методів уп-равління. Привести в дію організовану систему, щоб одержати потрібний результат, можна лише через вплив на неї керуючого органу чи особи. При цьому необхідні певні інструменти погодженого впливу, які й забезпечують досягнення поставлених цілей. Такі інструменти заведено називати методами управління.
Методи управління — це способи впливу на окремих праців-ників і трудові колективи в цілому, які необхідні для досягнення цілей фірми (підприємства, організації).
Управління фірмою (підприємством, організацією) спрямоване на людей, коло їхніх інтересів, передовсім матеріальних. Тому основою класифікації методів управління є внутрішній зміст мотивів, яки-ми керується людина у процесі виробничої чи іншої діяльності. За своїм змістом мотиви діяльності можна поділити на матеріальні, соціальні та мотиви примусового характеру. Відповідно до цього розрізняють економічні, соціально-психологічні та організаційні методи управління діяльністю підприємств.
Змістова характеристика окремих методів управління
Усі названі методи управління діяльністю під-приємств органічно взаємозв'язані й використо-вуються не ізольовано, а комплексно. Проте про-відними треба вважати саме економічні методи. Організаційні методи створюють передумови для використання еко-номічних методів.
Соціально-психологічні методи доповнюють організаційні та економічні й утворюють у сукупності необхідний арсенал засобів управління діяльністю підприємства, будь-якого суб'єкта підприє-мницької чи іншої діяльності.
1.Економічні методи управління — це такі методи, які реалізу-ють матеріальні інтереси участі людини у виробничих проце-сах (будь-якій іншій діяльності) через використання товарно-гро-шових відносин. Ці методи мають два аспекти реалізації.
Перший аспект характеризує процес управління, зорієнтований на використання створеного на загальнодержавному рівні еконо-мічного сегмента зовнішнього середовища. Суть цього аспекту:*
формування системи оподаткування суб'єктів господарювання;*
визначення дійової амортизаційної політики, яка сприяла б оновленню (відтворенню) матеріальних і нематеріальних активів підприємства;*
встановлення державою мінімального рівня заробітної плати та пенсій.
Другий аспект економічних методів управління зв'язано з уп-равлінським процесом, орієнтованим на використання різноманіт-них економічних важелів, таких як фінансування, кредитування, ціноутворення, штрафні санкції тощо.
2.Соціально-психологічні методи управління реалізують моти-- ви соціальної поведінки людини. Адже рівень сучасного ви-робництва, зростання загальноосвітнього і професійно-кваліфіка-ційного рівня працівників зумовлюють суттєві зміни в системі ціннісних* орієнтацій та структурі мотивації трудової діяльності
людей. Традиційні форми матеріального заохочення поступово втра-чають свій пріоритетний стимулюючий вплив.
Усе більшого значення набувають такі чинники, як змістовність і творчий характер праці, можливості для прояву ініціативи, су-спільне визнання, моральне заохочення тощо. Тому розуміння за-кономірностей соціальної психології та індивідуальної психіки пра-цівника є необхідною умовою ефективного управління виробниц-твом чи будь-яким іншим видом діяльності.
Практична реалізація соціально-психологічних методів управ-ління здійснюється за допомогою різноманітних засобів соціаль-ного орієнтування та регулювання, групової динаміки, розв'язання конфліктних ситуацій, гуманізації праці тощо.
3.Організаційні методи управління базуються на мотивах ! примусового характеру, їхнє існування й практичне засто-сування зумовлене заінтересованістю людей у спільній організації праці. Організаційні методи управління — це комплекс способів і прийомів впливу на працівників, заснованих на використанні організаційних відносин та адміністративній владі керівництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Інше на тему: Поняття та основа класифікації методів управління, організаційні структури управління підприємствами, вищі органи державного управління підприємствами та організаціями

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок